Tır Karnesi İşlemlerinde Zorunlu Ön Beyan Hakkında

19 Nisan 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 11/02/2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TIR İşlemleri) (Seri No:6) kapsamında, 25 Nisan 2017 itibariyle Türkiye Gümrük bölgesine giriş yapan ve transit geçiş yapacak olan TIR Karnesi kapsamında yapılacak olan taşımalarda giriş gümrük idaresine varıştan önce elektronik ortamda ön beyan gönderilmesi zorunluluğu getirileceği bildirilmektedir. İlaveten, beyanın giriş gümrük idaresine varıştan sonra verilmesi durumunda taşıyıcı firma ve taşınan eşyanın risk kriterleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulacağı vurgulanmaktadır.


Söz konusu ön beyan zorunluluğu kapsamında, Bakanlık tarafından hazırlanmakta olan https://uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS/Site/Oturum/Tanitim adresinden ulaşabileceğiniz TIRCUS uygulaması ve https://tirepd.iru.org/#/login adresinden ulaşabileceğiniz IRU TIR EPD uygulaması aracılığı ile firmalar elektronik ön beyan gönderebileceklerdir.


Yukarıda bahsi geçen hususları bilgilerinize sunar, Gereğini önemle rica ederiz.

tobb
Gümrük
bilim-sanayi
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
türküye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü