Askıya Alma Sistemi Hakkında

09 Şubat 2017
Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye’de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergileri üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabilmekte veya bu ürünler için belli bir miktarda tarife kontenjanı açılabilmektedir.

Askıya Alma Uygulaması, AB ve Türkiye’de üretimi olmadığı ortaya konan eşyanın gümrük vergileri miktar kısıtlaması olmaksızın sıfırlanmakta ve ekte bulunan ‘İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Liste’ye yansıtılmaktadır.
               
Tarife Kontenjanı Uygulaması, AB ve Türkiye’de üretimi bulunan fakat bu üretim miktarı tüketiminin altında kalan eşyada ise üretim açığı kadar tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalata imkan tanınmaktadır.

Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı uygulamaları kapsamında, sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ile Türkiye’de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin olarak yapılacak başvuruların, aşağıda bulunan linkte yer alan talep formları ile birlikte en geç 15/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, ekte yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin itiraz taleplerini ise, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne, en geç 01/05/2017 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda bulunan linkte yer alan itiraz formları ile birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ayrıca AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2018 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulaması talep edilen eşyaya ilişkin Mayıs ayı içerisinde aşağıda bulunan linkte yer alan sayfada yayımlanacağı ve bu ürünlere ilişkin olarak yapılacak itirazların ya da eş başvuruların ise, ilgili Bakanlığa en geç 01/06/2017 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.  

Bilgilerinize sunarız.


İlgili linke ulaşmak için tıklayınız. http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta


Ekonomi Bakanlığı İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:
Müge DAĞLI DURUKAN Uzman T: 03122049979 E: durukanm@ekonomi.gov.tr
Bekir Sıddık KIZMAZ Uzman T: 03122049576 E: kizmazb@ekonomi.gov.tr
Merve BAYATA Uzman Yrd. T: 03122049576 E: mbayata@ekonomi.gov.tr
M.Burak ATEŞTENYILMAZ Uzman Yrd. T:03122049579E: atesteyilmazmb@ekonomi.gov.tr
 
Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:
Halil İbrahim KARATAŞ Uzman Yrd. T:03122049955 E: karatash@ekonomi.gov.tr
Osman SERT Uzman Yrd. T: 0 3122049593 E: osmans@ekonomi.gov.tr
Ömer Furkan YÜKSEL Uzman Yrd. T: 03122049594 E: yukselof@ekonomi.gov.tr
Dökümanlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü