Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

06 Mart 2017
23/11/2016 tarih ve 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’’ kapsamında, 15/08/2017 tarihinden itibaren ‘’Onaylanmış Kişi Statü Belgesi’’ tek tip olarak verilecek olup, bu belge ile, söz konusu belge sahiplerine gümrük işlemlerinde bir takım kolaylıklar sağlanacaktır.

Konu ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu ekte tarafınıza sunulmakta olup, yukarıda belirtilen değişikliklerin işlenmiş halini içeren Tebliğ metnine http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/oks-tebligi-degisikligi-duyurusu adresinden ulaşabilirsiniz.

Gereği bilgilerinize rica olunur.
Dökümanlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü