Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazların Satış İhaleleri

12 Nisan 2017

Ekli ilan metninde belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı kanunun 45. maddesine gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Dökümanlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü