TMFB Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge

24 Ağustos 2017
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğünce hazırlanan, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge, 03.08.2017 tarih ve 63089 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik yazımız Ek'inde bilgilerinize sunulmaktadır.
Dökümanlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü