21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü

21 Aralık 2017

Dünyada ilk kooperatifin kurulmasından bu yana geçen 157 yıla yakın bir sürede gelişmesini hızla sürdüren kooperatifler, ekonominin hemen hemen tüm sektörlerine girmiş, ülkelerin yapılanma ve gelişmelerine paralel olarak da bir takım değişimlerle günümüze kadar gelmiştir. Ülkemizde de ortaya çıkışı gelişmiş ülkelerle birlikte olan, ancak gerçek anlamda Cumhuriyet döneminde uygulamaya geçen kooperatifçilik hareketinin, ekonomik, sosyal ve siyasal boyutlarının hem ekonomik hem de toplumsal fonksiyon bakımından gelişmiş ülkelerle aynı olduğunu söylemek mümkün değildir.


Gelişmiş ülkelerde birer ekonomik işletme gibi “üçüncü sektör” olarak ekonomide yerini alan, toplumsal rol oynayan ve birer istihdam kuruluşu olan kooperatifçilik, mevcut potansiyele rağmen ülkemizde istenilen düzeye ulaşamamıştır. Buna neden olarak da düzenlemelerin zamanında yapılmamış olmasının yanı sıra konunun yeterince anlaşılamamış ve anlatılamamış olması gösterilebilir.


Demokratik işletme kuruluşları olan kooperatifler iş birliği ve dayanışma amacıyla kurulmuştur. Bu kuruluşlarda amaç kar elde etmek değildir. Birbirlerine meslek grup ya da topluluk bağı ile bağlı olan insanların ortak amaçları doğrultusunda kurdukları işletişim yerleridir. Kooperatiflerin amacı ortak hedef doğrultusunda çalışarak emek ve ürünleri değerlendirmektedir. Kooperatifler birlikte çalışmanın ortaya koyduğu ve birlikte yaşama ruhunu en güzel şekilde yansıtan kuruluşlardır.


Kooperatif öyle denilebilir ki birlik ruhunun kalesidir. “Birlikten kuvvet doğar” sözü bunu en iyi şekilde açıklamaktadır. İnsanlar bireysel olarak yapamadıkları şeyleri kooperatifler kurarak ortaklaşa başarabilirler. Bu güç tek insanın yapamadığı ya da iyi yapamadığı çoğu işin üstesinden gelebilir.


21 Aralık Dünya kooperatifçilik Günü’nde Atatürk’ü saygıyla anarak kooperatifçiliğe yaptığı büyük katkıları anımsıyoruz.  Atatürk, ilk “Tarım Kredi Kooperatifi”  Silifke ilçesine bağlı birkaç köyün de içinde bulunduğu “Tekir çiftliği” köyünde 30 Haziran 1936 yılında açtı. Kendisi de ilk ortak olarak katıldı. “İnsanlar kişisel olarak çalışırlarsa başarılı olamazlar “ diyerek kooperatifleşmenin önemini vurgulamıştır.


21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’nde kooperatifleri unutanlara kooperatifler olmadan gelir dağılımını sağlamanın konut üretiminin ve sağlıklı kentler kurmanın mümkün olmadığını bu nedenle gelişmiş ülkelerdeki gibi kooperatiflerden yararlanmalarını diliyor, Dünyada 1 milyara yakın insanı çatısı altında toplayan en güçlü sivil toplum örgütü durumunda olan Kooperatiflere daha fazla ilgi ve alaka gösterilmesini diliyor.


21 Aralık Dünya kooperatifçilik Günümüzü Kutluyoruz.


Manisa Ticaret Sanayi Odası
Kooperatifler Meslek Komitesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü