On Birinci Kalkınma Planı Çalışmaları

08 Şubat 2018
Kalkınma Bakanlığı tarafından On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında ajansların koordinasyonunda 81 ilde çalışmalar yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Bu çalışmalardan bir tanesi de vatandaşlarımıza yönelik bir anket çalışmasıdır. Anketin amacı On Birinci Kalkınma Planı'nda Türkiye'nin kalkınmasıyla ilgili yapılması öngörülen temel tercihler konusunda en geniş şekilde yereldeki vatandaşlarımızdan talep ve beklentilerini alarak plan çalışmalarının yurt sathına yayılmasıdır.

Bu bağlamda oluşturulan Anket 28 Şubat 2018 tarihine kadar aktif olacak ve bu süre zarfında vatandaşlarımızca internet  üzerinden ankete katılım sağlanabilecektir. Bilgilerinize sunarız.
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü