Yatırımcıya Tahsis Hakkında

12 Şubat 2018

16/07/2012 tarih ve 2012/3574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Zonguldak ili sınırları içerisinde yer alan 607 hektar büyüklüğündeki alan Filyos Endüstri Bölgesi ilan edilmiş olup, söz konusu bölgede yer alacak üretim sektörlerinin belirlenmesine müteakip yatırımcılara tahsis işlemlerinin başlayacağına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nün 01/02/2018 tarih ve 21432539-452.05E.276 sayılı yazısı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

 

Filyos Endüstri Bölgesi’ nde yatırım yapmayı düşünen üyelerimizin isim, şirket ve iletişim bilgilerini en geç 13 Şubat 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Sanayi Genel Müdürlüğü’ne ve ayrıca stratejisb@sanayi.gov.tr elektronik posta adresine bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü