İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

20 Mart 2018
70 bin ihracatçı firmanın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Sabancı Üniversitesi işbirliği ile ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla ‘İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı’ hayata geçirilmiştir.

Mentorluk Programı kapsamda, ülkemizde 'inovasyon yönetimi' konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversiteler ve akademisyenler ile ‘kurumsal inovasyon sistemlerini’ oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalar eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile değerli kazanımlar elde edilmiştir.

Bu amaçla hazırlanan program kapsamında başvurular yıl içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmakta olup, 2018 yılı Temmuz ayında başlayacak olan beşinci döneme ilişkin katılım koşulları ve programın yürütülmesi ile ilgili tüm detaylara www.tim.org.tr/tr/inosuit.html linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü