Türkiye Güney Kore Sta Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları

07 Ağustos 2018

Türkiye ile Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, taraflar arasındaki mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin “ Mal Ticaret Anlşaması’nın 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


“Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Alanı Tahsis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkındaki Karar 5 Haziran 2018(Mükerrer) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bahse konu Anlaşma’ya ilişkin iç onay süreci de tamamlanmıştır.


Türkiye ve Güney Kore arasında “ Hizmet Ticareti Anlaşması” ve “Yatırım Anlaşması’nın 1 Ağustos 2018 itibariyle yürürlüğe girmesi hususunda iki ülke arasında mutabakata varılmıştır. Söz konusu anlaşma metinlerine, www.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılması mümkündür.


Bilgilerinize sunarız.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi