Odamız Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Odamız Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
01 Kasım 2017

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Ekim ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Hayati Dolman’ın yönetiminde gerçekleşti. Gündem de yer alan maddelerin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, gündeme dair gelişmeleri  değerlendirdi. Başkan Erbil ayrıca, odanın  yapmayı planladığı etkinlikler hakkında meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu.


Konuşmasına dünya da yaşanan son gelişmelerin ülkemize etkilerine değinerek başlayan Başkan Erbil, ‘ABD ile Kuzey Kore arasında süregelen gerginliğe Kuzey Irak’taki referandumun da eklenmesiyle siyasi riskler daha da artmıştır.  Bu gelişmeler küresel ekonominin ve piyasaların seyri açısından önemli bir belirsizlik yaratmaktadır. FED’ in Aralık ayı toplantısında faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesiyle de , küresel piyasalarda dolara değer kazandırmış, Kuzey Irak’taki referandum sürecinin yarattığı belirsizlik ise  petrol fiyatlarının artmasına neden olmuştur.  Yurt içi piyasalarda ise yakın coğrafyamız kaynaklı jeopolitik risklerin artmasının yanı sıra, Ülkemiz ile ABD arasında yaşanan vize krizi kaynaklı siyasi gelişmeler ile Orta Vadeli Program ve vergi artışlarını öngören torba yasa açıklamaları etkili olmuştur’ dedi.


‘OVP’ye göre her yıl %5.5 büyüyeceğiz’


Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, tarafından açıklanan 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programa (OVP) göre, Türkiye ekonomisinin 2017-2020 döneminde, her yıl %5,5 büyüyeceği tahmin edildiğini belirten Başkan Erbil, ‘2017 yılsonu itibarıyla %9,5 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen TÜFE’nin, izleyen yıllarda ise kademeli bir düşüş sergileyerek 2020’de %5 seviyesine ineceği öngörülüyor. 2017’de cari açığın 39,2 milyar dolar, cari açığın gayri safi yurtiçi hasıla’ya oranının ise %4,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Cari açığın gayri safi yurtiçi hasıla’ya oranının sonraki yıl ise %4,3’e gerileyeceği öngörülüyor.  Ayrıca, 2017’de %10,8 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen işsizlik oranının,  Orta Vadeli Program dönemi boyunca kademeli olarak gerileyeceği ve 2020 yılsonu itibarıyla %9,6’ya ineceği öngörülüyor. Ancak, büyümenin %5,5 seviyesinde istikrarlı bir görünüm arz ettiği plan’da, enflasyon, cari açık gibi göstergelerle büyüme arasındaki ilişkinin zayıf kaldığını düşünüyorum. Her ne kadar genişleyici mali politikaların desteğiyle yatırımların artmasıyla ve ihracatın yükselmesiyle büyüme gerçekleşse de enflasyon rakamları hala oldukça yüksek. Nitekim, 2017 yılı ağustos ayında %10,68 seviyesindeki TÜFE, Eylül ayında  %11,2’ ye yükseldi. Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından açıklanan torba yasa tasarısının getirdiği değişiklikler ile finansal kuruluşların tabi olduğu kurumlar vergisi oranının %20’den %22’ye yükseltileceği, üçüncü dilimde yer alanlar için gelir vergisi oranının %27’den %30’a çıkartılacağı, öte yandan, 2018’de alınan binek otomobillerde motorlu taşıtlar vergisinin %40 oranında artırılacağı açıklanırken, izleyen günlerde bu kararlara kamuoyundan gelen itirazlar nedeniyle yeniden değerlendirme yapılarak, üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranının,  mevcut durumdaki gibi yüzde 27 olarak uygulanmaya devam edilmesine, motorlu taşıtlar vergisindeki artışın ise 1300 cc altındaki araçlarda yüzde 15, daha yüksek motor hacimli araçlarda ise yüzde 25 olarak uygulanmasına, kurumlar vergisindeki artışta ise sektörel bazda genişletilme yapılarak, ilk etapta sadece finansal kuruluşlardan alınması öngörülen yüzde 22 oranındaki kurumlar vergisinin tüm kurumlar için 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerinde, yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkartılmasına ancak Bakanlar Kurulu’nun yüzde 22 oranını yüzde 20 oranına kadar indirmeye yetkili kılınmasına ilişkin maddeler  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi’ dedi.


‘Bilgilendirme seminerleri devam ediyor’


Önümüzdeki günlerde  Oda da gerçekleştirilecek olan etkinlikler ile ilgili de Meclis Üyelerine bilgi veren Başkan Erbil, ‘8 Kasım 2017 Çarşamba günü İktisadi Kalkınma Vakfı’nın işbirliğiyle Odamız ev sahipliğinde, Türkiye – AB ilişkilerindeki gelişmeler ve  iş dünyası üzerindeki etkilerinin ele alınacağı seminer düzenleniyoruz. Yine 16 kasım 2017 perşembe günü, Odamız ve TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.’ nin işbirliğiyle tehlikeli ve çok tehlikeli meslek meslekler kapsamında  zorunlu hale getirilen mesleki yeterlilik belgesi hakkında bilgilendirme semineri düzenlenecek. Diğer bir etkinliğimiz ise Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2017 yılı teknik destek programına sunulan ve destek almaya hak kazanan hibe ve teşvikler eğitim sertifika programı isimli projemiz ile Manisa İlinde faaliyet gösteren üye işletmelerin ve bölgedeki KOBİ’lerin, hibe ve teşvikler konusundaki kapasitelerini artırmak ve böylece Manisa İlinde hayata geçirilen proje sayısının çoğalmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan sertifika programı kapsamında,  katılımcılar 4 gün boyunca alacakları eğitim ile KOSGEB ve Kalkınma Ajansı destekleri, TÜBİTAK ve TKDK destekleri, AB ve Dünya Bankası destekleri, Bakanlıkların destekleri hakkında bilgi sahibi olacaklar. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar program bitiminde sertifika almaya hak kazanacaklar’ diye konuştu.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil’in konuşmasının ardından gündemde yer alan maddeler meclis üyelerin tarafından görüşülerek karara bağlandı.

Haber Görselleri
Diğer Haberler
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü