Odamızda Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Kuruldu

Odamızda Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Kuruldu

Odamız bünyesinde Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi kurulması hakkında görüşüldü. Üyelerimizin fikri ve sınai mülkiyet konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak, AR-GE faaliyetleri neticesinde ortaya çıkacak olan patent, faydalı model ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile her türlü bilgi ve dokümana kolaylıkla erişebilmesi ve gerekli durumlarda uzman desteğinin verilebilmesi amacıyla Odamız bünyesinde personelimizin görev alacağı "Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi" kurulmasına, birimin kurulmasına ilişkin gerekli sürecin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.


“ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”


Protokol hakkında açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Yılmaz; “Birimin, sınai mülkiyetle ilgili tüm üyelere gerekli desteği vererek yenilikçi kültürün oluşturulması, markalaşma çabalarının desteklenmesi, katma değeri yüksek buluş ve tasarımların üretilmesi konularında önemli katkılar sağlayacağına ve Manisa TSO ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında iş birliğini geliştireceğine inanıyoruz” dedi.


Sözlerine devam eden Yılmaz; ”Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi, Manisa’da faaliyet gösteren sanayici ve araştırma, geliştirme çalışmaları yapan kişi, kurum ve kuruluşların sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi, sınai mülkiyet haklarına ilişkin her türlü bilgi ve doküman gereksinimlerinin karşılanması, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yayınlara ulaşmalarının sağlanması, patent veri tabanlarında araştırma yapılması hususlarında hizmet verecektir” açıklamasında bulundu.

 
VERECEĞİ HİZMETLER İLE FİRMALARA KATKI SAĞLAYACAK


Odamız bünyesinde kurulan Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Manisa’da faaliyet gösteren firmalara vereceği hizmetler ile katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Ar-Ge faaliyeti yürüten firmalara yönelik olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları; patent, marka, faydalı model başvuru süreçleri konularında bilgilendirme ve kolaylaştırıcı faaliyetler yürütülebilecektir. Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi’nde verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:


Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda tüm paydaşlarda farkındalık oluşturmak ve bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, ihtiyaç duyulan doküman ve yayınlara ulaşmaları, mevzuat ve veri tabanı araştırmaları için destek sağlamak,
Patent ve faydalı model başta olmak üzere fikri haklar konusunda danışmanlık hizmetleri vermek, yönlendirmek,
Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda gelişmeleri takip etmek ve ilgili paydaşlarla paylaşmak.


‘SINAİ MÜLKİYET HAKLARI’ EĞİTİMİ DÜZENLENECEK


Ayrıca odamız üyelerinin fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak, Patent, Faydalı Model, Marka, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaret; başvuru ve tescil sonrası işlemleri hakkında bilgilendirmek amacıyla, 04.06.2020 Perşembe günü Türk Patent ve Marka Kurumu ile Manisa TSO işbirliğiyle online olarak ‘Sınai Mülkiyet Hakları’ eğitimi düzenlenecektir.

Haber Görselleri
Diğer Haberler
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı