Tarihçemiz

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 1908 yılında “Manisa Ziraat, Ticaret ve Sanayi Odası” adıyla kurulmuştur. Bir müddet sonra Ziraat Odası bünyesinden ayrılmıştır. O zamandan beri Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde çalışmaktadır.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, milli meselelerde her türlü duyarlılığı göstermiştir. Mondros Mütarekesi’nin ardından İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceği haberlerinin bazı gazetelerde yer alması üzerine, içinde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Bey’in de bulunduğu Manisa ileri gelenleri, Sadrazamlık Makamı ve Osmanlı Ayan Meclisi Başkanlığı’na çektikleri telgraflarda, bölgedeki Türklerin, olup bitenler karşısında hükümetin sessiz kalmasından endişe duyduklarını, ümitsizliğe kapıldıklarını ve bu ümitsizliklerinin giderilmesi için teminat istediklerini belirtilmişlerdir.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet’in ilanından itibaren de şehrin resmi gayr-i resmi pek çok faaliyetinde yer almış, özellikle vilayet tarafından tertiplenen bayramların, Manisa’ya özgü Mesir Fuarlarının gerçekleştirilmesine, giderlerinin büyük ölçüde karşılanmasına, böylece ilin sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası daha kuruluşundan itibaren Türkiye’nin iktisadi meseleleri ile yakından ilgilenmiştir. Yeni Türkiye'nin ekonomik meselelerinin tartışıldığı İzmir İktisat Kongresi 1135 delege ile 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanmıştır. İzmir İktisat Kongresi’ne Manisa’dan kereste tüccarı Hafız Mehmed Efendi, üzüm ve zahireci, şişeci Halit Bey ve üzüm, alât ve edavat-ı ziraiyeci Pomaklızâde Reşid Beyler katılmışlardır.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra da faaliyetlerine devam etmiştir. 1926 yılı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tutanaklarına göre yönetim kurulu şu isimlerden oluşmaktadır: Başkan; Cevdet Bey, İkinci Başkan; Murad Bey, Başkatip; Mazhar Efendi. Üyeler; İsmet Bey, Necmeddin Bey, Selim Sırrı Bey, Zekeriya Bey, Hacı Mustafa Bey ve komiser Remzi Bey.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, 22 Nisan 1930 yılında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından Ankara’da toplanan “Sanayi Kongresi”ne delege göndermek suretiyle katılmış ve bu çalışmalarda yer almıştır.


İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye’de çok partili hayata geçişle birlikte ekonomik hayatta önemli gelişmeler olmuş, sanayileşme politikaları ön plana çıkmıştır. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 17 Ağustos 1963 tarihinde Türkiye Odalar Birliği Sanayi Dairesi’ne başvurusu ile başlayan Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) kurulması çalışmaları kısa sürede sonuçlanmıştır. Manisa Organize Sanayi Bölgesi projesi, 1964 yılında Sanayi Bakanlığı’na sunulmuş ve yapılabilirliği tespit edilmiştir. 1968 yılında 174 hektarlık 1.kısmın alt yapısına başlanmış, 1970 yılında tamamlanması ile birlikte sanayicilere tahsis edilmeye başlanmıştır. Bu dönemde 70 adet parsel üzerinde 65 adet sanayi tesisi kurulmuştur. Günümüzde ise 9.591,600 m²’lik alanda kurulu 5 kısım halinde yaklaşık 200’un üzerinde işletmesi, 45.500 çalışanı ve 8,1 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle ülkemizin önde gelen sanayi bölgelerinden biri durumunda olan Organize Sanayi Bölgesi, bölge ekonomisini yönlendiren önemli bir Ticaret ve Sanayi Merkezi konumundadır.


Manisa; İzmir Limanına ve Adnan Menderes havaalanına yakınlığı, önemli demiryolu ve karayolu arterlerinin ilimizden geçmesi ayrıca ucuz ve kalifiyeli iş gücüne sahip olması ile kısa zamanda yurt içi ve yurt dışı yatırımcılar tarafından tercih edilir olmuştur. Bunun sonucu olarak Financial Times gazetesi tarafından verilen “Avrupa’nın en iyi ve en uygun yatırım kenti” unvanını ve  Çin Halk Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte 2006 yılında yapmış olduğu bir araştırma neticesinde denizaşırı ülkelerde yatırım yapacak Çinli yatırımcılar için dünyada yatırım yapılacak en iyi sanayi bölgesi ödülünü almıştır.


2006 yılında Akredite Odalar arasına katılan Odamız 16-08-2007 tarihinde ISO-9001 Kalite belgesini almıştır. 11 Temmuz 2008 tarihinde yapılan Genel Kurulun ardından Organize Sanayi Bölgesi yönetimsel olarak Odamızdan ayrılmıştır.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası internet sitesinde yayımlanan aylık E-Bülten dergisi ile odamız yapmış olduğu faaliyetleri üyelerimizin bilgisine sunuyor.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Covid-19 salgının ülkemizde görülmesinden itibaren en üst düzeyde tedbirler alarak Türkiye’de örnek kurumlar arasında yerini almıştır. Bu kapsamda Odamız 02-11.2020 tarihinde Covid-19 ile mücadele sürecinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Covid-19’un bulaş ve yayılmasını engelleyecek tedbirleri hayata geçiren kuruluşlara verilen Covid-19 Güvenli Hizmet belgesini almıştır.


Üyelerimizin kişisel veri güvenliğinin korunması adına üst düzey önlemler alan Odamız ‘üyelerine en üst seviyede hizmet vermek’ vizyonu kapsamasında başarılarına bir yenisi daha ekledi. Odamız TSE yetkilileri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda 02-12-2020 tarihinde ‘ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ Belgesini almaya hak kazandı.


2014 yılında modern teknolojinin bütün imkanlarına sahip 7.500 m²’lik alanda kurulu Yeni Hizmet Binası’nda üyelerine hizmet vermeye başlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, hizmet binası içerisinde barındırdığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Manisa Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi (ZEKA Manisa YDO), Kredi Garanti Fonu (KGF) gibi kurumlarla tek durak ofis haline gelmiştir. Bunun yanı sıra, bina içerisinde yer alan farklı kapasitedeki toplantı salonları ile bu toplantı salonlarını destekleyici açık ve kapalı fuaye alanları, 300 kişilik kongre merkezi ile üyelerine ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri en iyi şekilde sunmaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı