Su Yönetim Ödülleri Programı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, ülkemizin 2023 yılı vizyonu ve hedefleri doğrultusunda su kayıplarının kontrolü için çalışmalar gerçekleştiren kamu kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin motivasyonlarını pekiştirerek su yönetiminde farkındalığı artırmak, başarılı projeler ile yenilikçi ürünleri teşvik etmek ve kamu – özel sektör – üniversite işbirliğine katkı sağlamak amacıyla ‘Su Yönetim Ödülleri’ programı tertip edilmiştir.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (Başarılı Proje)
İl Belediyesi (Başarılı Proje)
İlçe Belediyesi (Başarılı Proje)
Sulama Teşkilatı (Başarılı Proje)
Üretici (Yenilikçi Proje)
Yüklenici (Başarılı Proje)
Müşavir (Başarılı Proje)
Üniversite (Başarılı Proje)
Basın Kuruluşu (En İyi Haber) kategorilerinde ödüller verilecek olup,

16.07.2015 tarih ve 29418 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘İçme Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü YönetmeliğiTeknik Usuller Tebliği’ ile 16.02.2017 tarih ve 29981 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik’ hükümleri doğrultusunda; ülkemizdeki su kayıplarının azaltılması çalışmalarına yarar sağlayan ‘başarılı proje’, ‘yenilikçi ürün’ ve ‘en iyi haber’ değerlendirmeleri Değerlendirme Kurulu tarafından belirli kıstaslar göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Programa ilişkin başvurular, 01 Şubat – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında kabul edilecek olup, Ödül Töreni 09 Ekim 2019 tarihinde ‘5. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu’ ile eş zamanlı olarak Ankara’da düzenlenecektir.

Bahse konu programa ilişkin detaylı bilgilere https://www.suyonetimiodulleri.org/ adresinden ulaşılabilinmektedir.

Bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi