K1 Belgesi

K1 Belgesinin İlk Kez Alınması

TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRLERARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI

 

1 - Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)


2 - Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)


3 - Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise tüm ortaklar ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı fotokopileri


4 - Firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı, noter onaylı sureti yada oda tarafından aslı gibidir onaylı)


5 - Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)


6 - Yetki belgesi talep edene ait araçların ruhsat fotokopileri (vizeli sayfalar dahil)


7 - Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (gerçek kişilerde istenmez)


8 - Yetki belgesi almamış olan gerçek kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 30 ton, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin ise kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 110 ton araçların kendi ağırlıkları dahil taşıma kapasitelerinin olması gerekmektedir. (Araçlar 20 yaşından küçük olacak.)


9 - Vergi Levhası fotokopisi


10 - En az 10.000 TL sermaye (Esnaf Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınacak yazı veya kayıt sureti ile belgelenecek)


ÖNEMLİ NOTLAR:

 

1 - Yurt içi eşya taşımalarında, K1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.


2 - K1 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.

Dökümanlar
tobb
Gümrük
bilim-sanayi
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
türküye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
İdeal Kent