KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Hakkında

‘KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’, Bakanlar Kurulu’nun 04.06.2018 tarih ve 2018/11892 sayılı ‘Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı’ ile oluşturulan Devlet destekli bir sistemdir.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, KOBİ’lerin yapmış olduğu herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına almayı amaçlamakta olup, kuruluşundan itibaren en az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan ve risk değerlendirme kriterlerini sağlayan mikro ve küçük ölçekli firmalar, ticari alacak sigortasından faydalanabilmektedir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından, KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ile ilgili Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak Halk Sigorta A.Ş. 19.04.2018 tarihinde görevlendirilmiştir.

Bahse konu KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’na ilişkin detaylı bilgiye http://www.alacaksigortasi.org/ adresinden ulaşılmaktadır.

Bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi