Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik' yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Yönetmelik’in uygulanmasında tacirlerin karşılaştığı sorunlar ile Yönetmelikteki değişiklik taleplerinin değerlendirilebilmesi ve sektöre yönelik Bakanlık çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla, ekte tarafınıza sunulan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda varsa görüş ve önerilerin önce manisa.tim@ticaret.gov.tr elektronik posta adresine, daha sonra da 26.08.2019 tarihine kadar Manisa Ticaret İl Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Konuyu bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.
EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi