Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Hakkında

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, 09.01.2019 tarihli Makam Oluru ile yayımlanarak yürürlüğe giren ve 25.03.2019 tarihli Olur ile değişiklik yapılan ‘Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ uyarınca plastik poşetler ücret karşılığında tüketici veya kullanıcıya verilmektedir.


Bu kapsamda, satışa tabi plastik poşetlere dair Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın Geçici 4 üncü maddesinde yer alan “Bu Usul ve Esasların, 5 inci maddesinin on ve on birinci fıkralarındaki şartları sağlayan plastik poşetler en geç 30/06/2019 tarihinden itibaren satışa sunulur ve şartları sağlamayan plastik poşetlerin satışına izin verilmez” hükmü dahilinde;


Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılması,
Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logoları bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç) alanının yüzde yirmisini geçmemesi,
Sıfır Atık logosunun Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılması ve
Ücrete tabi plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olmasına dair esasların sağlanması gerekmektedir.


Konuyu bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi