Tehlikeli Madde Denetimi Hakkında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesine göre trafik siciline tescilli Taşıt Durum Tespit Belgesi almış ancak ADR/Taşıt Uygunluk belgesi bulunmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçların 31.12.2019 tarihine kadar ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) ADR/Taşıt Uygunluk Belgesini alması gerekmektedir.

Söz konusu yönetmelikten kaynaklanacak herhangi bir cezai işlem ile karışılmaması adına bilgilerinize sunarız.
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi