2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

‘2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’ çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla, 24 Ekim 2019 tarih ve 30928 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’da dane zeytin ürünü de destek kapsamına dahil edilmiş olup, bahse konu karar metni ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.
EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi