Etiket Değişikliği Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı Hakkında

22 Kasım 2019 Cuma günü Saat 14:00’da Manisa Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Toplantı Salonunda ‘Etiket Yönetmeliği Değişikliği Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlenecektir.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 26.01.2017 tarihli 29960 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Düzenleme ile öncelikle Yönetmeliğin kapsamı toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye sunulacak gıdaları ve mesafeli satış dahil olmak üzere gıda satış yerlerinin sorumluluklarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir .Bununla birlikte Yönetmelikte “Beslenme Bildirimi” başlıklı Altıncı Bölüm yeni düzenlemeleri içermektedir. Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi gereğince son tüketiciye sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi zorunlu hale getirilmiştir.

Yine aynı düzenleme ile toplu tüketim yerlerinde menü, yazı tahtası vb. aracılığıyla gıdanın adı ve alerjen madde bilgisi ile alkol ve domuz kaynaklı bileşen kullanımına ilişkin bilgilerin son tüketiciye sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

Yönetmeliğin “Uyum Zorunluluğu” başlıklı Geçici 1inci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri 31/12/2019 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. 31/12/2019 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir.” ve ikinci fıkrasında “Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine istisna olarak, bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygun olmayan 31/12/2015 tarihinden önce tescil başvurusu yapılmış veya tescillenmiş ticari marka veya marka bulunduran gıdalar, 31/12/2019 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. 31/12/2019 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir.” Hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda düzenlenecek olan bahse konu toplantıya katılım için en geç 21 Kasım 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamızı arayarak (Telefon: 02362311045 Dahili:  1110-1004 ) katılım teyidinizi bildirmenizi rica eder,

Katılımlarınızı bekler, saygılar sunarız.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi