İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hakkında

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, ‘İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü’ çerçevesinde, her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.
 
 
Söz konusu prosedür kapsamında, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir.
 
 
Ekte tarafınıza sunulan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’ne ilişkin değişiklik taleplerinizi, İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş, Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formlarını en geç 29 Kasım 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza e-mail vasıtasıyla (Mail: hasan.erdirik@manisatso.org.tr) iletmenizi rica eder, gereğini bilgilerinize sunarız.
EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi