6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

‘6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla 30.06.2012 tarih ve 28339 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Bahse konu ‘6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılması gereken değişikliklere ilişkin görüş ve önerilerinizi ekte tarafınıza sunulan Görüş Bildirme Formuna işleyerek en geç 10 Ocak 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar mspm@tobb.org.tr adresine iletmenizi rica eder,

Bilgilerinize sunarız.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi