Petrol Endüstrisinde Millî Teknolojiler Toplantısı

10 Şubat 2020 Pazartesi günü Crown Plaza – İstanbul Asia’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ev sahipliğinde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’in teşrifleriyle ‘Petrol Endüstrisinde Millî Teknolojiler (PEMT’20) Toplantısı’ gerçekleştirilecektir.


TPAO’nun yerli ürün kullanımını artırma hedefi çerçevesinde, yeni yerli tedarikçileri sektöre kazandırmak, karşılaşılan sorunlar karşısında alternatifli özgün çözümler geliştirilmesini sağlamak, faaliyetler ve tedarik süreçlerine ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılarak, doğru zamanda doğru iş birliklerinin oluşumuna fırsat yaratmak amaçlanmakta olup, yerli sanayinin Millî Enerji ve Maden Politikası’nın bir parçası haline dönüştürülmesi, yüksek katma değerli mal / hizmet / teknoloji üretimine katkıda bulunulması ve paydaşların bir araya getirilerek yol haritası oluşturulmasına öncülük edilmesi hedefi doğrultusunda, yerli sanayi ile sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesi planlanmaktadır.


Petrol ve doğal gaz kapsamında kara ve deniz operasyonlarında alınan hizmetler, kullanılan malzemeler, ekipmanlar, teknoloji ve sistemleri ana başlıklarından oluşan toplantıya ilişkin detaylı bilgiye http://www.pemt.com.tr/ adresinden ulaşılabilinmektedir. Bilgilerinize sunarız.


Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi