Radyoaktif Atık Yönetimi Hakkında

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Hesaplar Yönetim Kurulunun oluşumu, çalışma usul ve esasları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez muhasebe birimi nezdinde kurulan radyoaktif atık yönetimi özel hesabı ve işletmeden çıkarma özel hesabı gelirlerinin elde edilmesi, takibi, tahsili, giderleştirilmesi, muhasebeleştirilmesi, denetimi ve özel hesapların işleyişi ile Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanı içinde nükleer santral işletenler ile diğer tesis ve uygulamalarda radyoaktif atık üretenlerin özel hesaplara ödeyecekleri primlere ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan, ‘Radyoaktif Atık Yönetimi Özel Hesabı Ve İşletmeden Çıkarma Özel Hesabının İşleyişi İle Hesaplar Yönetim Kurulunun Oluşumu, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı’ ekte tarafınıza sunulmakta olup, söz konusu taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizi 17.02.2006 tarih 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yine ekte bulunan ‘Görüş ve Değerlendirme Formu’ vasıtasıyla en geç 12 Şubat 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar gizem.yaraslioglu@manisatso.org.tr adresine iletmenizi rica eder,


Bilgilerinize sunarız.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi