İlave Tedbirler Hakkında

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Kovid-19 adı verilen Corana virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, İçişleri Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar üzerine kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmış olup,


T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 04.04.2020 tarih ve 6237 sayılı yazılarında 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelge'nin A/3/f bendi uyarınca seyahat belgesi düzenleneceklerin kapsamının belirlenmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla ilave tedbirlerin alınması talimatlandırılmıştır T.C. İçişleri Bakanlığı' nın emir yazısı ekte yer almakta olup, emir yazısında belirtilen hususların hassasiyetle takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi ve bahse konu kararlara uymayanlar hakkında gerekli yasal hükümlere göre cezai işlem uygulanacağı hususunu bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi