Seramik Kaplama Ürünleri Hakkında

Çevre Etiketi Yönetmeliği, sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek, tüketicilere doğru ve bilimsel temeli olan bilgi akışını sağlamak için gönüllülük esaslı çevre etiketi sistemi oluşturmak ve bu konudaki idari ve teknik hususlar ile sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla, 19.10.2018 tarih ve 30570 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Bahse konu Yönetmelik kapsamında seramik kaplama ürün grubu kriterlerinin güncellenmesine yönelik çalışmalar başlatılmış olup, revize taslak kriterler ve güncelleme tablosu ekte tarafınıza sunulmaktadır.


Taslak kriterlere ilişkin varsa görüş ve önerilerinizi 19 Ekim 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar gizem.yaraslioglu@manisatso.org.tr adresine iletmenizi rica eder, Bilgilerinize sunarız.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında