Yemek İçme Yerleri Tematik Denetimleri Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbir ve kurallarının illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme sürecine girilmiştir.


Kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için, temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliğinin önemi göz önünde bulundurularak T.C. İçişleri Bakanlığı’nca temel esasları 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı Genelge ile belirlenen ‘Dinamik Denetim Süreci’ başlatılmıştır.


Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü normalleşme döneminde meydana gelen gelişmeler 29 Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş ve Kabinede alınan kararlar doğrultusunda T.C. İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan 29.03.2021 tarih ve 5673 sayılı Genelgede, tüm risk gruplarındaki yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinin aşağıdaki kurallara uymak kaydıyla 07:00 – 19:00 saatleri arasında müşteri kabul edebilecekleri bildirilmiştir.


-T.C. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile sınırlandırılması,


-%50 kapasite sınırlamasına uygun şekilde mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilmesi,
-Girişte tüm müşteri ve personelin HES Kodu sorgulamasının yapılması,


-Aynı masada aynı anda oturabilecek kişi sayısının düşük ve orta riskli grubunda bulunan illerde 4 kişiden, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde 2 kişiden fazla olmasına müsaade edilmemesi.


Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında, T.C. İçişleri Bakanlığı’na ulaşan verilerden başta aynı anda masada bulunabilecek kişi sınırlaması olmak üzere bahse konu işyerlerinin yukarıda belirtilen tedbirlere uyum seviyelerinin yüzde yetmişler düzeyinde olduğu, bazı işletmelerde kapasite ve aynı masada aynı anda oturabilecek kişi sınırlamasına dair kurallara yeterince riayet edilmediği görülmektedir.


Kontrollü normalleşme sürecinde, salgının yayılım hızının kontrol altında tutulması ve ülke genelinde günlük vaka sayılarının tekrar düşürülebilmesi için alınan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun kesimlerince eksiksiz uyulması büyük önem taşımaktadır.
Buna göre, yapılan denetimler ile;


1) İşyerlerinde başta aynı masada aynı anda oturabilecek kişi sayısına riayet edilip edilmediği olmak üzere, bu işyelerinin açık ve kapalı alanları için ayrı ayrı olacak şekilde T.C. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) %50 kapasite sınırlamasına uyulup uyulmadığı, buna göre oturma düzeni planının hazırlanıp müşterilerin görebileceği şekilde asılıp asılmadığı, bu işyerlerine girişte, HES Kodu sorgulamasının yapılıp yapılmadığı ve genel olarak bu işyerlerinde salgınla mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı hususlarına özellikle dikkat edilecektir.


2) İşyerlerini ve vatandaşlarımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden rehberlik edici bir yaklaşımın sergileneceği denetimlerde, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecektir.


3) Denetim Çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İSDEM’e anlık olarak girilecek ve sonuçlar İSDEM yazılımı üzerinden ilçe, il ve ülke geneli bakımından analiz edilecektir.


Konuyu bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.


Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı