Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe giren 'Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği' 05.12.2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.


16 Nisan 2021 tarih ve 31456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığınca yürütülen taşınmaz ticaretine ilişkin yönetmelik kapsamında, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacir ile esnaf ve sanatkarların faaliyetlerine yönelik yönetmelik değişikliğine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416-3.htm adresinden ulaşabilirsiniz.  Bilgilerinize sunarız.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı