Yeni Tahsilat Sistemi Hakkında

Ticaret Bakanlığının döner sermaye faaliyetleri kapsamında Laboratuvar Tahlil Ücreti ve Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/e-KTF/Belge/Mühür Ücretleri tahsilatları 3 kamu bankasıyla (Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank) yapılan protokoller çerçevesinde kurumsal tahsilat yoluyla, TAREKS ücretleri ise Halkbank ve Vakıfbank’ta açılmış hesaplar üzerinden tahsil edilmektedir.


Gerek ilgili birimlerden gelen talepler ve gerekse sistemlerde/programlarda (LARA, TAREKS vb.) yapılan geliştirme ve güncellemeler sonucunda Bakanlığın döner sermaye faaliyetleri kapsamında tahsil edilen TAREKS ücreti, Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/e-KTF/Belge/Mühür ücretleri ile Laboratuvar Tahlil Ücreti (Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve ikinci tahlil başvuruları dahil) tahsilatları için yeni bir altyapıya geçilmesi çalışmaları tamamlanmıştır.


14 Haziran 2021 itibarıyla uygulamaya başlanacak olan yeni yapıda, tahsilatların tamamı kurumsal tahsilat yoluyla yapılacak olup;


TAREKS ücreti, Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/e-KTF/Belge/Mühür ücretleri ile Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve ikinci tahlil ücretleri için yükümlüler tarafından https://dst.ticaret.gov.tr üzerinden tahakkuk oluşturulacak ve bu tahakkuk numarasıyla, - Bağlayıcı Tarife Bilgisi dışında kalan normal laboratuvar tahlil ücretlerinde ise ilgili muayene memuru tarafından LARA sistemi üzerinden tahakkuk oluşturulacak ve yükümlülerce ister bu tahakkuk numarasıyla isterlerse de beyanname numarasıyla, Bahse konu ücretleri 3 kamu bankasında bulunan kurum ödemeleri/kamu tahsilatları v.b. adlar altında yer alan "TASİŞ-Döner Sermaye Tahsilat" kurumsal tahsilat hesabına yatırılabilecektir.


Konuyla ilgili duyurular Ticaret Bakanlığı/Genel Müdürlüğü kurumsal web sayfasında yer almakta olup, Mezkur dokümanlara https://dst.ticaret.gov.tr adresinden de ulaşılması mümkün bulunmaktadır.


Diğer taraftan, adı geçen Bankalarla gerekli entegrasyon işlemleri için mevcut tahsilat yapısına 12 Haziran itibariyle bloke konulması gündemde olduğundan, işlemlerde aksamaya mahal verilmemesi amacıyla ilgililerce planlamaların bu tarihler/değişiklikler göz önünde bulundurularak yapılması önem arz etmektedir.


Gereğini rica ederiz.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı