Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik ısınma ve sanayi amaçlı üretilen ve kullanılan ithal ve yerli katı yakıtların kontrolünü sağlamak, katı yakıtların özelliklerini belirlemek, bu yakıtların belgelendirilmesi, piyasaya sunulması ve kullanılmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla "Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı" hazırlanmıştır.


Bahse konu Yönetmelik Taslağı ekte tarafınıza sunulmakta olup, taslağa ilişkin varsa görüş ve önerilerinizi Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri göre yine ekte sunulan Görüş Bildirme Formuna işleyerek 25 Haziran 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar gizem.yaraslioglu@manisatso.org.tr adresine iletmenizi rica eder,


Bilgilerinize sunarız.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı