Yönetmelik Değişikliği Hakkında

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldığı, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından bildirilmektedir.


Yenilenmiş ürün sisteminin daha sağlıklı bir şekilde işleyebilmesini temin etmek amacıyla anılan 02/09/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikler;


Tüketicilerin evrensel tüketici haklarından olan “bilgilendirme hakkı” kapsamında tam ve doğru olarak bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, yenileme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın ikinci el cep telefonlarının ve tabletlerin, malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketiyle satışa sunulması zorunluluğu getirilmiştir.


Yönetmeliğe ve ilgili standarda uygun şekilde yenileme işlemi yapılmayan kullanılmış ürünlerin yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve satışına ilişkin ticari uygulama yasağı getirilerek tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır.


Bilgilerinize sunar ve gereğini rica ederiz.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı