Menşe İspat ve Dolaşım Belgeleri Onay İşlemleri

Menşe ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesi ve onay işlemlerindeki uygulamalara dair Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine yapılan başvurular, gerek görülmesi halinde Ticaret Bakanlığı’nın görüş ve talimatlarına sunulmaktadır.


Bu defa da,

1. İthal edilmiş bir eşyanın ihraç edilmesi halinde tevsik edici evrak olarak ithalata ilişkin gümrük beyannamesine ulaşılamadığı durumlarda, Yeminli Mali Müşavir (YMM) raporu esas alınarak Menşe Şahadetnamesi’nin onaylanıp onaylanmayacağı,


2. Tercihli rejim kapsamında düzenlenen menşe ispat belgesi veya menşe beyanı ile birlikte ayrıca Menşe Şahadetnamesi düzenlenip düzenlenmeyeceği, hususlarında muhtelif tarihlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine yapılan görüş taleplerinin Ticaret Bakanlığına iletilmesi neticesinde, ekte yer alan yazı tarafımıza gönderilmiştir.


Buna ilaveten, transit ticarete konu olan eşyanın, Türkiye’ye hiç uğramaksızın doğrudan doğruya menşe/ihracatçı ülkeden bir diğer ülkeye gönderilmesi durumunda, ülkemizden yeni bir Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesinin uygun görülmediğine dair Bakanlık görüşü, daha önceden odamız tarafından duyurulmuştu.


Konu hakkında, ekteki yazıda da mezkur şekilde Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesinin uygun olmadığının bir kere daha açıklandığı hususunu bilgilerinize sunarız.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı