Kobi'lerin Rekabet Gücünün Artırılması Finansman Desteği Programı

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 24.12.2021 tarihinde toplam bütçesi 10 Milyon TL olan İmalat Sanayisindeki KOBİ'lerin Rekabet Gücünün Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİFİN) ilan edilmiştir. KOBİFİN, başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeler için, ilgili aracı kuruluşlardan alınacak krediler karşılığında ödenecek finansman giderinin (kar tutarı), Ajans tarafından karşılanmasını öngören mali destek programıdır.


KOBİFİN’in amacı “TR33 Bölgesi’nde imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin COVID-19 sonrası toparlanma sürecinin desteklenmesi ve rekabet gücünün artırılması” olup program kapsamında imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin aşağıdaki önceliklere yönelik projeleri desteklenecektir:


Öncelik 1) Stratejik tematik sektörlerde (otomotiv yan sanayi, savunma sanayi ve teknik tekstil) ya da bu sektörlere doğrudan mamul / yarı mamul girdisi sağlayan imalat sanayisi sektörlerinde;


1.1) Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
1.2) ürün ya da üretim süreci yenilikleri yapılması
Öncelik 2) BİGEM imalat sanayisi sektörlerinde (C10 Gıda, C13 Tekstil, C15 Deri, C22 Kauçuk ve Plastik, C23 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler, C25 Fabrikasyon Metal Ürünler, C27 Elektrikli Teçhizat, C31 Mobilya);
2.1) yeni yatırımların hayata geçirilmesi
2.2) kaynak verimliliği sağlamak amaçlı modernizasyon yatırımlarının yapılması KOBİFİN’in son başvuru zamanı; elektronik ortamda (KAYS) proje başvurularının yapılması için 13.03.2022 saat 23:59; Proje taahhütnamelerinin Ajans’a teslimi içinse 18.03.2022 saat 18:00’dır.


Çağrı detayları için https://zafer.gov.tr/tr-tr//Faaliyetler/Proje-Destekleme/G%C3%BCncel-Destek-Programlar%C4%B1/KOB%C4%B0F%C4%B0N linkinden inceleme yapabilirsiniz. Konuyu bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı