2023 Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında

Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) her yıl güncellenerek yayımlanmakta ve söz konusu Cetvelde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve eşya tanımları muhtelif dış ticaret mevzuatına temel teşkil etmekte olup, 2023 yılı TGTC’ye yansıtılması talep edilen GTİP açılımı vb. hususların, gerekçeleriyle birlikte Ticaret Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.


Bu itibarla, bahse konu TGTC’ye ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 24 Ekim 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar alper.karanfilci@manisatso.org.tr mail adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı