Yönetmelik Değişikliği Mesleki Deneyim Şartı Muafiyeti

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik öngören Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.5.2024 tarihli ve 32546 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Anılan Yönetmelik değişikliği ile 14 Mayıs 2024 tarihinden önce taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, gerçek kişi işletmeleri için işletme sahibi, tüzel kişi işletmeleri ve şubeler için ise MERSİS'e kayıtlı yetkili temsilci tarafından, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartının aranmayacağı düzenlenmiştir.


Bu kapsamda, mesleki deneyim şartı muafiyetinden faydalanılabilmesi için işletmenin vergi veya meslek odası kaydının;


1. 14.5.2024 tarihinden önce ve ilgili NACE koduyla (68.31.01 veya 68.31.02) yapılmış olması,


2. Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihe kadar kesintisiz devam etmesi, gerekmekte olup bu şartları sağlayan işletmeler, 31.12.2024 tarihine kadar yapacakları yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartı muafiyetinden faydalanabilecektir.


Bununla birlikte, 14.5.2024 tarihi itibarıyla meslek odası veya vergi kaydı olmadığı halde geçmişe yönelik vergi kaydı yaptıran işletmeler ile 14.5.2024 tarihinde veya bu tarihten sonra vergi veya meslek odası kaydı yaptırarak yetki belgesi başvurusunda bulunan işletmeler mesleki deneyim şartı muafiyetinden faydalanamayacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı