Onaylanmış Kuruluşlar ve Teknik Servisler Tebliği Taslağı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan teknik düzenlemeler kapsamında faaliyet gösterecek Onaylanmış Kuruluşlar ile Teknik Servislerin değerlendirilmesi, görevlendirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesine dair usul ve esaslar ile uygunluk değerlendirme süreçlerinde yer alan tarafların yükümlülüklerini belirlemek amacıyla yayımlanan 'Onaylanmış Kuruluşlar ile Teknik Servisler Tebliği Taslağı' ekte tarafınıza sunulmakta olup, bahse konu taslak hakkında varsa görüş ve önerilerinizi 02.06.2024 tarihi mesai bitimine kadar (guliz.yasin@manisatso.org.tr) adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı