Geçici/Süreli Düzenlemeler (Kurban Bayramı Hakkında)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun;
5 inci maddesi; "Taşıma işleri işletmecilerinin sayısı, yolcu ve eşya kapasitesi, taşıtların durumu, güvenlik veya benzeri nedenlerle Bakanlık, yetki belgelerinin verilmesinde sınırlamalar ve yeni düzenlemeler getirebilir.",

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
477 nci maddesi; "(1) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: a) Karayolu ve demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkilerini önleyecek, giderecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin müstakilen veya ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamak,..."

508 inci maddesi; "(1) Bakanlık görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari
düzenlemeler yapabilir.",

08.01.2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin;

11 inci maddesi; "(1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunanların sayısı, yolcu ve eşya taşıma kapasiteleri ile bu husustaki potansiyel, yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların durumu, haksız rekabetin önlenmesi, kamu yararının gözetilmesi, atıl kapasite oluşumunun ve kaynak israfının önlenmesi, güvenlik veya benzeri nedenlerle Bakanlık, yetki belgelerinin verilmesi ve/veya sayısında, taşıt sayıları ve/veya kapasitelerinde, taşıma hatlarında veya güzergahlarında sınırlamalar, kısıtlamalar ve/veya belirli bir süreyle sınırlı geçici düzenlemeler yapabilir...." hükümlerine amirdir.

Kurban Bayramı tatil süresi zarfında karayoluyla seyahat edecek yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artması beklenmektedir. Söz konusu Bayramın tatil süresinde, vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesi ile karşılanmasının zor olacağı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla; Kurban Bayramı tatili öncesinde ve sonrasında sunulacak karayolu ulaştırma
hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi ve ulaşım sorunu yaşanmaması bakımından 12 Haziran 2024 tarihi ile 25 Haziran 2024 tarihi arasında (söz konusu tarihler de dahil olmak üzere) B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmaların;

a) Tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinde bulunan taşıma hatlarının dışına çıkmamaları,
b) Ücret tarifelerine uymaları,
c) Yapılacak taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenmeleri,
ç) Yapılacak taşıma faaliyetine ilişkin, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (UETDS)' ne bildirimde bulunulması, kaydıyla, zaman tarifesine bağlı olmaksızın B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtların kullanılması, hususunu bilgilerinize sunarız.
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı