Odamız Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Odamız Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Odamız Temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkan Yardımcımız Gencay Esendağ’ın yönetiminde gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkan yardımcımız Gencay Esendağ, Temmuz ayı boyunca bir çok önemli gün ve haftaları kutladıkları söyledi.


BAŞKAN YILMAZ; “ABD VE ÇİN ARASINDA Kİ TİCARİ SAVAŞ KÜRESEL BÜYÜMEYİ YAVAŞLATIYOR”


Meclis toplantısında söz alan Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Yılmaz; “Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşının uluslararası gündemi sürekli meşgul ettiği ve küresel ticaret alanındaki belirsizliğin giderek arttığı bir ortamda, ülkeler tarafından ticaret ve yatırım konularında uygulamaya koyulan kısıtlayıcı ve korumacı önlemlerdeki artış, ticari gerginlikler ve büyük ekonomilerde görülen zayıf büyüme nedeniyle  küresel ticaretin yavaşladığı, belirsizliğin arttığı ve yatırımların azaldığı görülmektedir.


Nitekim, uluslararası para fonu (IMF) küresel ekonomik görünüm raporunda, 2019 ve 2020 yılları için küresel büyüme tahminini 0,1 puan düşürerek sırasıyla %3,2 ve %3,5 seviyesine indirdi. IMF ayrıca küresel ticaret hacmine ilişkin artış tahminini düşürdü. Raporda aşağı yönlü risklerin arttığını belirten IMF, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının etkisini artırmasının ve anlaşmasız Brexit olasılığının küresel büyümeyi ve yatırımları yavaşlatacağına dikkat çekti” diye konuştu.


“GÜVEN ORTAMINI SAĞLAMALIYIZ”


Yurt içi piyasalarda güven ortamının sağlanması gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz; “Yurtiçi piyasalarda ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması,  S-400 ve Kıbrıs’taki sondaj faaliyetlerine ilişkin gelişmeler, risk algısını olumsuz yönde etkileyen faktörler olarak ön plana çıkmıştır. Bildiğiniz üzere, görev süresi 2020'de dolacak olan eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya,  6 Temmuz 2019 Cumartesi günü resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alınarak yerine TCMB Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yönetimdeki görev değişikliğinin ardından, 25 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen ilk para politikaları kurulu (PPK) toplantısında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puan indirdi.  Yüzde 24 olan politika faizi, Merkez Bankası'nın kararının ardından yüzde 19.75 oldu. Ancak, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu FİTCH, TCMB başkanlığındaki değişimi gerekçe göstererek Türkiye’nin kredi notunu bir kademe düşürdü. Kredi notunu ‘BB–‘olarak belirleyen kuruluş not görünümünü de negatifte tuttu.


Çetinkaya'nın görevden alınmasının halihazırda zayıf olan iç piyasa güvenine zarar verme riski taşıdığına dikkat çeken kuruluş, yapısal reformlar ve kamu finansmanı yönetimine ilişkin belirsizliklerin de arttığını vurguladı. Bu noktada hükümetimiz ile birlikte ekonomide tüm paydaşların gayretleri sonucunda bu belirsizliği ortadan kaldırmalıyız. Ekonomimizin güven ortamına ihtiyacı var” dedi.


“TASARRUF TEDBİRLERİNİ ACİLEN UYGULAMALIYIZ”


Bütçe açığının arttığını ve bu yüzden tasarruf tedbirlerini acilen ugulanması gerektiğinin altını çizen Başkan Yılmaz; “Yılın ilk yarısında bütçe açığı tarihi yüksek düzeyde gerçekleşti.  Merkezi yönetim bütçe açığı Haziran’da 12,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu dönemde bütçe gelirleri %7,6 artarken, bütçe harcamaları %12,5 azaldı. Yılın ilk yarısında ise bütçe gelirlerinin zayıf bir performans sergilemesi paralelinde bütçe açığı yıllık bazda %70,5 genişledi. Böylece ilk yarıda bütçe açığı 78,6 milyar TL ile tarihi yüksek düzeyde gerçekleşti. Türk lirasındaki değer kaybını önlemek, kıymetini artırmak ve faizdeki baskıyı azaltmak istiyorsak, bunun yolu tasarruf etmekten geçiyor. Bildiğiniz üzere ülke olarak en büyük sorunumuz tasarruf miktarının düşük olması.
Bu bakımdan yabancı sermayeye ihtiyaç duyulmakta ve bu durum piyasalarda oynaklığa sebebiyet vermektedir. Bu nedenle, tasarruf tedbirlerinin acilen uygulanması gerektiğini düşünüyorum.


Nitekim, 8 Temmuz Pazartesi günü TBMM’ye sunulan 2019-2023 dönemini kapsayan 11. 5 yıllık kalkınma planında, tasarruf yetersizliğinin çözümüne katkıda bulunacak düzenlemelere yer verilmiştir. Yurtiçi tasarrufların artırılmasına, cari açığın azalmasına ve Türkiye ekonomisinin olası şoklara daha dayanıklı hale gelmesine katkı sağlamak amacıyla kamu tasarruflarının artırılmasının yanında hane halklarının ve firmaların tasarruf bilinci ve eğiliminin özendirilmesini sağlayacak ve tasarrufları ekonominin verimli alanlarındaki yatırımlara yönlendirecek politikaların uygulanması planlanmaktadır. 11. Kalkınma Planı’nda yerli üretimin desteklenmesi ve sanayileşmenin hızlandırılması için sanayi sektörüne odaklanıldığı; Ekonomik aktiviteyi canlandırmak ve ekonomide verimliliği desteklemek amacıyla kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçlarının öncelikli sektörler olarak belirlendiği görülüyor. Planda ayrıca; tarım, turizm ve savunma sanayisi de öncelikli gelişme alanları olarak tanımlanıyor” diye konuştu.


“TARIM ÜRÜNLERİ İŞLEME İHTİSAS OSB’DE SON AŞAMAYA GELDİK”


Manisa yeni OSB’ler kazandırılması yolunda önemli adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz; “Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılında sunulan fizibilite desteği programı kapsamında, ‘Manisa Tarım Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu’nun hazırlanmasına yönelik odamızca bir proje daha sunmuş bulunuyoruz. Proje ile ilimizde yetiştirilen tarım ürünlerinin ihracatında katma değeri yüksek işlenmiş tarım ürünlerinin payını arttırmak, inovasyona ve modern teknolojiye dayalı (akıllı) üretim ve işleme yöntemlerine sahip işletmelerin kümelenmesini sağlamak amacıyla odamızca kurulması planlanan tarım ürünleri işleme ihtisas OSB’ye ilişkin fizibilite raporu hazırlanacak. Proje kapsamında, Manisa’nın tarım ürünleri işleme alanında inovasyon, girişimcilik, markalaşma ve pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi ve ayrıca sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Proje bitiminde hazırlanacak olan fizibilite raporu, kurulması planlanan tarım ürünleri işleme ihtisas OSB’ye ışık tutacak, odamıza yol gösterecektir.


Uşak’ta gerçekleştirilecek olan Zafer Kalkınma Ajansı’nın yönetim kurulu toplantısında projemiz değerlendirilecek. Projenin uygun bulunarak geçmesi halinde, kurulması planlanan tarım ürünleri işleme ihtisas OSB’nin fizibilite raporu, Zafer Kalkınma Ajansı’nın hibe desteğiyle hazırlanacak.
Fizibilite raporu doğrultusunda da tarım ürünleri işleme ihtisas OSB’yi kurmanın haklı gururunu hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.


“FİRMALARIMIZ İLE GURUR DUYUYORUZ”


İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının 2018 yılı sonuçları kapsamında Manisa’da faaliyet gösteren 15 firmanın listede yer almasında dolayı gurur duyduklarını ifade den Başkan Yılmaz; “ Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından,  Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının 2018 yılı sonuçları açıklandı.


2018 yılında İSO ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında odamıza kayıtlı olup merkezi Manisa’da olan 8 firma,  yine odamıza kayıtlı olup merkezleri başka şehirlerden olan 7 firma ile birlikte Manisa’dan 15 firma yer aldı. Ülkemizin ekonomik büyümesine katkıda bulunan ve ilimizin gurur kaynağı olan firmalarımızı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.


“YENİ REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. AHMET ATAÇ’A BAŞARILAR DİLİYORUM”


Konuşmasının son bölümünde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Ataç’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Yılmaz; “
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi rektörlüğüne, eğitim fakültesi dekanı Prof. Dr. Ahmet Ataç atandı. Kendisine, yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi’nin görev yaptığı dönemde, üniversite-sanayi işbirliği için başta Manisa Teknokent olmak üzere birçok projelere, başarılara birlikte imza attık. Bu projelerin arasında, Teknokent ortaklığı, güdümlü bölgesel kalkınma projeleri, rekabetçiliğin geliştirilmesi kapsamında ortak AR-GE oluşturma projesi (Manisa OSB İşbirliği İle), ihtisas OSB proje başvurusu, stratejik plan hazırlama projesi, mesleki ve teknik eğitimler, ortak sempozyum ve konferanslar gibi sayısız faaliyet sayılabilir. Bütün bu projelerin gerçekleşmesinde bizden hiçbir desteğini esirgemeyen başta Sayın Prof.Dr. A. Kemal Çelebi’ye ve kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür eder, akademik çalışmalarında başarılar dilerim” diyerek sözlerine son verdi.

Haber Görselleri
Diğer Haberler
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi