Foça Tatil Köyünün Özelleştirilmesi Hakkında

Üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından iletilen, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yazısına istinaden; özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir ili, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 1855 ada, 9,10,11,12 ve 4 (eski 187 ada 7,14,15,16 ve 19) no’lu parsellerdeki Foça Tatil Köyü taşınmazları ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina, müştemilat bir bütün halinde, ‘4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’ uyarınca ‘işletme hakkının verilmesi’ yöntemiyle ihale edilerek özelleştirilecektir.


Eşsiz doğal güzellikler ile spor, sosyal aktiviteler, dinlenme, eğlence gibi faaliyetlere imkan tanıyan yapısının yanı sıra tesisin yakınlarında benzer konum, büyüklük ve avantajlarda başka bir tatil köyü olmaması, Foça Tatil Köyünü daha da cazip hale getirmekte olup, Türkiye’deki modern turizm faaliyetlerinin öncüsü olan Foça Tatil Köyünün özelleştirilmesine ilişkin kısa bilgi notu ekte yer almaktadır.


Bu kapsamda, ihale şartnamesi bedeli 2.500 TL olup, ihaleye son teklif verme tarihi 20 Nisan 2021 Salı günüdür. Konuyu bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı