Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hakkında

‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’, plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 03.07.2017 tarih ve 30113 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği için, güncel gereksinimler doğrultusunda hazırlanan ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşlere açılmıştır.


Bahse konu Yönetmeliğe ilişkin taslak, genel gerekçe ve karşılaştırma cetveli ekte tarafınıza sunulmakta olup, taslağa ilişkin varsa görüş ve önerilerinizi Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yine ekte sunulan Görüş Bildirme Formuna işleyerek 4.06.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar gizem.yaraslioglu@manisatso.org.tr adresine iletmenizi rica eder, Konuyu bilgilerinize sunarız.

EK
Diğer Duyurular
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı