Kapasite Raporu

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir.

Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını bağlı bulundukları Odalar düzenlemektedir.

İmalat sanayii, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.

Kapasite Raporu Alım İşlemleri Nasıl Yürütülür?

Firma Odadan ücretsiz olarak temin ettiği başvuru formunu  ve iştigal konusu ile ilgili dilekçeyi doldurur. İstenen diğer evraklar ile birlikte tekrar odaya teslim eder.

Görevli eksper, mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur.

Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitleri yapılarak onaylanmak  üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´ne (TOBB) gönderilir.

Onaylanarak gelen rapor eksper,mühendis ve genel sekreterin imzaları atıldıktan sonra firma yetkilisine teslim edilir.

Kapasite Raporu Talebinde İstenen Belgeler
 

Odamızca Kapasite raporu düzenlenebilmesine ilişkin 16/05/1975 tarih ve 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliklere göre,


İşyerine ait binanın bulunması, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut, makine ve teçhizatın kurulu olması, kapasite raporuna konu işyerinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ettirilmesi ve odaya kaydolması şarttır. Bu koşullar sağlanmadığı taktirde kapasite raporu düzenlenemez.


1 . Odaya hitaben dilekçe


2. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti,


3. Mal sahibi ise işyerinin tapusu, tapu belgesi alınmamışsa; Organize Sanayi Bölgelerinde tapu tahsis belgesi sureti,


4. Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SKG hizmet dökümü ve işyeri SGK numarası (SGK bildirgenizdeki adres ile üretimde faaliyet gösterdiğiniz adresin aynı ve güncel olması gerekmekte olup, söz konusu adresler uyuşmuyor ise başvuru öncesinde güncelleyiniz),


5. İşyerinde, firma envanterine kayıtlı olan makine ve teçhizatın dökümü; söz konusu firma adına yetkili kişinin imzası ve firma tarafından kaşelenmiş hali ile getirilmelidir. Kapasite Raporu, üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne onaya gönderilmeden önce güncel makine listesinin Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı hali ile Odamıza gönderilmelidir (listenin alt kısmına, makine ve teçhizatın toplam sermaye kıymetler değeri yazılmalıdır),


6. Kiralık olan bina, işyeri ve makine ve teçhizata (varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi) ilişkin ve ilgili tarafların imza sirkülerlerinden imza kontrolü yapılarak kontrol edilen kira sözleşmesi,


7. Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama veya rödovans sözleşmesi,


8. Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka Tescil Belgesi, Patent Kullanım Belgesi, Know-How sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre İzin Belgesi, HACCP belgesi vb.)


9. Kayıtlarda olmayan makine ve teçhizat dikkate alınmaz. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.


10. İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve tesisat listesi dikkate alınır.


11. Kapasite Raporu Başvuru Formu (ön sayfa bilgilerinin doldurulması gerekmektedir).

12. TOBB’a yatırılacak olan 575 TL harca ilişkin dekontun aslı gelmelidir


Akbank Bakanlıklar Şubesi TR350004600153888000069072
Vakıflar Bankası Merkez Şubesi TR 210001500158007293586413
T.İş Bankası Akay Şubesi TR 1000 0640 0000 1420 1078 5529

İBAN nolu hesaba (TOBB adına yatırılacaktır)


13. Manisa Ticaret ve Sanayi Odasına yatırılacak olan harca ilişkin dekont


T.C. ZİRAAT BANKASI
ŞUBE KODU : 188
HESAP NO : 46877985-5001
IBAN NO : TR57 0001 0001 8846 8779 8550 01


a-Ltd. Ştiler : 900 TL


b-Şahıslar için : 700 TL


c-A.Ş. ler : 1.000 TL

Dökümanlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı