Kapasite Raporu

Odamızca Kapasite raporu düzenlenebilmesine ilişkin 16/05/1975 tarih ve 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliklere göre,

İşyerine ait binanın bulunması, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut, makine ve teçhizatın kurulu olması, kapasite raporuna konu işyerinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ettirilmesi ve odaya kaydolması şarttır. Bu koşullar sağlanmadığı taktirde kapasite raporu düzenlenemez.

1. Odaya hitaben dilekçe

2. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirkülerinin fotokopisi,

3. Mal sahibi ise işyerinin tapusu, tapu belgesi alınmamışsa; Organize Sanayi Bölgelerinde tapu tahsis belgesi sureti,

4. Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SKG hizmet dökümü ve işyeri SGK numarası (SGK bildirgenizdeki adres ile üretimde faaliyet gösterdiğiniz adresin aynı ve güncel olması gerekmekte olup, söz konusu adresler uyuşmuyor ise başvuru öncesinde güncelleyiniz),

5. İşyerinde, firma envanterine kayıtlı olan makine ve teçhizatın dökümü; söz konusu firma adına yetkili kişinin imzası ve firma tarafından kaşelenmiş hali ile getirilmelidir. Kapasite Raporu, üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne onaya gönderilmeden önce güncel makine listesinin Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı hali ile Odamıza gönderilmelidir (listenin alt kısmına, makine ve teçhizatın toplam sermaye kıymetler değeri yazılmalıdır),

6. Kiralık olan bina, işyeri ve makine ve teçhizata (varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi) ilişkin ve ilgili tarafların imza sirkülerlerinden imza kontrolü yapılarak kontrol edilen kira sözleşmesi,

7. Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama veya rödovans sözleşmesi,

8. Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 belgesi, CE, Marka Tescil Belgesi, Patent Kullanım Belgesi, Know-How sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre İzin Belgesi, HACCP belgesi vb.)

9. Kayıtlarda olmayan makine ve teçhizat dikkate alınmaz. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.

10. Kapasite Raporu Başvuru Formu (ön sayfa bilgilerinin doldurulması gerekmektedir).

11. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına 3.750 TL ücret yatırılmalı ve harcın ödendiğine ilişkin dekont verilmelidir.

Akbank Bakanlıklar Şubesi TR350004600153888000069072
Vakıflar Bankası Merkez Şubesi TR 210001500158007293586413
T.İş Bankası Akay Şubesi TR 1000 0640 0000 1420 1078 5529

İBAN no’lu hesaplardan birine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına yatırılmalıdır.

12. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hesabına Kapasite Raporu için ilgili ücret yatırılmalı ve harcın ödendiğine ilişkin dekont verilmelidir.

Ödeme yapılırken açıklama kısmına “Firma adı ve Kapasite Raporu Harcı” yazılmalıdır.

T.C. ZİRAAT BANKASI
ŞUBE KODU: 188
HESAP NO: 46877985-5001
IBAN NO: TR57 0001 0001 8846 8779 8550 01

a- A.Ş. için: 5.000 TL
b- Ltd. Şti. için: 4.500 TL
c- Şahıslar için: 4.000 TL

Not: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 31/12/2021 tarihli ve 59 sayılı kararları uyarınca;
TOBB tarafından onaylanan kapasite raporlarında firmaların işyeri, tel, faks, e posta, web, merkez adres, büro tel bilgilerinde yapılacak olan değişiklik işlemleri ile bunların haricinde değişiklik işlemlerinde ilk değişiklik işlemleri hariç tutulmak kaydıyla, değişiklik işlemlerinde, Birlik kapasite raporu onay ücretinin %20 ‘si oranında ücret alınmaktadır.

**KAPASİTE RAPORU ASLI GİBİDİR ÜCRETİ: 20 sayfaya kadar sayfa başına 30 TL ücret alınacaktır. (20 sayfa üzerinde ücretlendirme yapılmayacaktır).
Dökümanlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı