Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKASI

Tüm paydaşlarımızın beklenti ve isteklerine duyarlı olmak,
Ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedef edinerek faaliyetlerimizi gerçekleştirmek,
Bilgi ve teknoloji ile uyumlu, hızlı, kaliteli ve fark yaratan hizmet anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdürmek,
Üyelerimizin memnuniyetini sağlamak için gerekli tüm faaliyetleri tespit etmek ve gerçekleştirmek,
Tüm faaliyetlerimizi yasal mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirme yaparak faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

MALİ POLİTİKASI


Bölgemizin ve ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimi için yapmış olduğu yatırım harcamaları ve sosyal harcamalarını, bu harcamalar için Odanın temel gelir kalemleri olan kayıt ücretleri, aidatlar, verilen hizmetler karşılığında alınan ücretler, faiz gelirleri, fon gelirleri, iştirak ve bağlı ortaklık gelirleri gibi kaynaklarını kullanması Odamızın mali politikasıdır. Muhasebe işlemleri aşağıdaki esaslara dayanarak yürütülür.
•Şeffaflık,
•Tekdüzenin sağlanması,
•Hesap verilebilirlik,
•Tarafsızlık ve belgelendirme,
•Dönemsellik ve para ile ölçülme,
•Önemlilik ve tutarlılık,
•İhtiyatlılık,
•Uluslararası mali standartlara uygunluk.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Kurumumuzun İnsan Kaynakları Politikası; üye odaklı hizmet anlayışını sürdürebilmek, üyelerin beklentilerini karşılayabilmek, tüm bunları yaparken personeline değer vermek ve verilen değeri personelin iş performansına yansıtabilmektir.
İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri
•Kurumun faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak personelin seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
•Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak
•Personelin güler yüzlü hizmet vermesini sağlamak

BASIN YAYIN POLİTİKASI

Odamızın bağlı bulunduğu 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen ve sır niteliği taşımayan her türlü faaliyeti bütün üyelerimize, paydaşlarımıza ve kamuoyuna eşitlik, doğruluk, tarafsızlık ve kolay ulaşılabilirlik ilkelerine bağlı kalarak yazılı basın veya internet olmak üzere tüm yerel ve ulusal basın-yayın organlarında duyurup takip etmek ve uygulamalarımızın sürekli gelişmesini sağlamak temel Basın Yayın Politikamızdır.

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI


Gelişen ve değişen şartlara uyumlu hizmet anlayışıyla teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkânları ile yazılı ve görsel medyadan yararlanmaktır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


Kurumun bilgi gizliliğine ve bütünlüğüne ilişkin güven ortamının yaratılması için teknolojik çözümlerle birlikte oluşabilecek risklere karşı önlem alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası sürdürülebilir bir sistem kurmayı hedefler.


ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI


Üyelerimizin rutin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal gelişimlerini sağlamak, iş geliştirme ve hedef pazar konularında destek vermek amacıyla üyelerimizin taleplerini, şikâyetlerini, öneri ve memnuniyetlerini; değerlendirmek, çözmek ve sonuçlarını izlemek Üye İlişkileri Yönetimi Politikamızdır.
Bu bilinçle Manisa Ticaret ve Sanayi Odası;
1-Üyelerine kaliteli, hızlı ve güler yüzlü hizmet vermeyi ilke edinmiştir.
2-Üyelerinin talep ettiği bilgileri en kısa sürede, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bir şekilde sunmaktadır. Tüm iletişim kanalları üyelere açıktır.
3-Üyelerinin ticari gelişimlerine yardımcı olarak Manisa ekonomisi güçlendirmeyi hedeflemektedir.
4-Üye başvuruları esnasında elde edilen kişisel bilgilerin kullanımında gizlilik prensibine bağlı kalmaya dikkat etmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı