Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ticaret ve Sanayi Odaları arasında üye memnuniyeti en yüksek, hizmeti en kaliteli ve en güler yüzlü oda olmak ve bunları yaparken de üyelerimizin maddi çıkarlarını en üst seviyede tutmak için gerekli faaliyetleri yasal ve kalite yönetim sistemi şartlarına uygun yapmak vekalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır.
 
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Manisa TSO Politikası, kuruluş amacına ve verilen hizmetlere uygun olması,
Yönetim Sistemi hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturması,
Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve şartlara uygunluk için taahhüdü içermesi gerektiği göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Politikamızın duyurusu ve anlaşılmasının sağlanması eğitimler, toplantılar, el kitabı vasıtasıyla ve uygun yerlerde bulunan panolarda asılmak suretiyle duyurulması şeklinde sağlanmaktadır.
Politikamızın uygunluğunun sürekliliğinin gözden geçirilmesi,
iç tetkikler ve yönetimin gözden geçirme toplantılarıyla sağlanmaktadır.
 
BASIN YAYIN POLİTİKASI

Odamızın bağlı bulunduğu 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen ve sır niteliği taşımayan her türlü faaliyeti bütün üyelerimize, paydaşlarımıza ve kamuoyuna eşitlik, doğruluk, tarafsızlık ve kolay ulaşılabilirlik ilkelerine bağlı kalarak yazılı basın veya internet olmak üzere tüm yerel ve Ulusal basın-yayın organlarında duyurup takip etmek ve uygulamalarımızın sürekli gelişmesini sağlamak temel Basın Yayın Politikamızdır.
 
MALİ POLİTİKASI

Bölgemizin ve ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimi için yapmış olduğu yatırım harcamaları ve sosyal harcamalarını, bu harcamalar için Odanın temel gelir kalemleri olan kayıt ücretleri, aidatlar, verilen hizmetler karşılığında alınan ücretler, faiz gelirleri, fon gelirleri, iştirak ve bağlı ortaklık gelirleri gibi kaynaklarını kullanması Odamızın mali politikasıdır. Muhasebe işlemleri aşağıdaki esaslara dayanarak yürütülür.
• Şeffaflık,
• Tekdüzenin sağlanması,
• Hesap verilebilirlik,
• Tarafsızlık ve belgelendirme,
• Dönemsellik ve para ile ölçülme,
• Önemlilik ve tutarlılık,
• İhtiyatlılık,
• Uluslararası mali standartlara uygunluk.
 
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Kurumumuzun İnsan Kaynakları Politikası; üye odaklı hizmet anlayışını sürdürebilmek, üye sayısını artırarak üyelerin beklentilerini karşılayabilmek, tüm bunları yaparken personeline değer vermek ve verilen değeri personelin iş performansına yansıtabilmektir.
 
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZIN TEMEL İLKELERİ

Kurumun faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
 
Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek, personelin güler yüzlü hizmet vermesini sağlamak.

Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü