Taşıt İlave ve Düşümü

K Belgesi Taşıt İlave ve Düşümü

 

ARAÇ İLAVESİ

1 – Taşıt İlave/Ekleme Dilekçesi FR-OS-015-00 K Yetki Belgesi Taşıt İlave Düşüm Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.

2 – Taşıt Kartı talep edene ait araçların sahiplik kısmının ruhsat fotokopisi, aracın vizesi geçmemiş olacaktır.
 
ARAÇ DÜŞÜMÜ

1 - Taşıt Düşüm Dilekçesi FR-OS-015-00 K Yetki Belgesi Taşıt İlave Düşüm Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) Yetkililerden birine ait cep numarası belirtilmelidir.

2 - Düşülecek araca ilişkin satış sözleşmesi, trafikten çekme belgesi veya hurda belgesi fotokopisi eklenmelidir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1 - Vekâletli işlemlerde ilgili vekâlette T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir. Geçerli vekâlet olmaması durumunda FR-OS-039-00 K Yetki Belgesi Yetkilendirme Dilekçesi’nin doldurulması gerekmektedir.

2- Tüzel Kişiliklerde yukarıda belirtilen belgelere ek olarak şirkete ait imza sirküsü fotokopisi eklenmelidir.

3- K1, K1(Ö) tüzel kişilikler ile K3 gerçek ve tüzel kişiliklerde en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü İzmir’den bilgi alınabilir.
(Söz Konusu şartın, yetki belgesi taşıt ilave işlemi sırasında yerine getirilmiş olması gerekmektedir).(Şartın sağlanmaması durumunda, işlemin yapılabilmesi için Bakanlık tarafından cezai işlem uygulanması adına ayrı dilekçe alınacaktır.)
 

Dökümanlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı