K Belgesi Vizesi

K1 ve K1* Belgesinin Vizesi

1  - Belge sahibi gerçek ve tüzel kişilik tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi. Yetkili tarafından imzalanmalı fotokopi veya faks kabul edilmez.
2 – Gerçek kişilerde T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi. Tüzel kişiliklerde ortakların hepsinin nüfus cüzdan fotokopileri
3 - Gerçek ve Tüzel kişilikler için yeni tarihli adli sicil belgesi aslı (Tüzel kişiliklerde bütün ortakların e- devletten alınabilir veya tarafımızdan çıkartılır)
4 - Ticaret Sicil gazetesi aslı veya aslı gibidir onaylı örneği en son yapılan değişiklikler dahil
(Örnek :Adres,imza yetkisi,sermaye,hisse devri gibi)
5 - Yeni tarihli Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odası veya Şoförler Odasından alınmış oda kayıt belgesi aslı, alınan belgede mutlaka sermaye miktarı ve faaliyet alanı yazmalı, fotokopi veya faks kabul edilmez. (Sermaye en az 10.000,00 TL olmalı)
6 - Tüzel kişiliklerde noter onaylı imza sirküsü aslı gibidir sureti veya Ticaret ve Sanayi Odasından aslı gibidir onaylı sureti, ıslak imzalı müdürlü olmalı, fotokopi veya faks kabul edilmez. ( gerçek kişilerde imza sirküsü istenmez)
7 – Vergi Levhası fotokopisi veya internetten alınmış kayıt örneği
8 - Mevcut belgede kayıtlı taşıtlar ile ilave edilecek taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ve teknik muayene tarihi geçerli ve güncel ruhsatların 4 yüzü bir sayfada fotokopileri
9 - K1 ve K1* Yetki Belgesi vize ücreti Belge bitiş tarihinden itibaren 270 gün içerisinde belge ücretinin % 5'i 271 gün  ile 540 gün arasında ise belge ücretinin %25'i alınır.
10 – Tüzel Kişiliklerde Yetki belgesine kayıtlı Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (Orta Düzey Yönetici Belgesi ) Firma ortak ve temsil ilzam yetkilisi dışında mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde,bu kişilerin SGK'da yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ile yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği ve noter onaylı oturma izni gerekmektedir. Orta Düzey Yönetici belgesine sahip olmayan tüzel kişiliklerde cezaya tabi olarak işlem yapılmaktadır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1 - Temin edilecek evraklar son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
2 – Vekalet ile yapılacak işlemlerde “Vekalet son bir yıl içerisinde alınmış olmalı ve vekalette Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmekte olan K türü yetki belgelerinde işlem yapılabilir ibaresi bulunmalıdır” veya konu hakkında tarafımızdan bilgi alınız. Genel vekâletnameler geçersizdir.
3 - Gerçek kişilerde en az 1 birim eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtın (TIR, kamyon ve kamyonetin) olması gerekmektedir.
4 - Muafiyetsiz şartlarda K1 yetki belgesi almış olan gerçek kişilerde katar ağırlığı esasına göre 30 ton (araçların kendi ağırlıklar ıda dahil) ve 20 yaşını geçmeyen, Tüzel kişiliklerde 110 ton (araçların kendi ağırlığı da dahil) ve 20 yaşını geçmeyen eşya taşımaya mahsus özmal taşıt veya taşıtlara sahip olmaları  gerekmektedir.(Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz) (Asgari kapasite harici ilavesi yapılacak taşıtlarda yaş kısıtlaması yoktur.)
5 - Gerçek Kişiliklerde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 22.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendine Tüzel kişiliklerde ise (c) bendine göre belge devri yapılmış ise, asgari kapasite ve sermaye şartının sağlanmış olması gerekmektedir.

K2 ve K2* Belgesinin Vizesi

1 - Belge sahibi gerçek ve tüzel kişilik tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi. Yetkili tarafından imzalanmalı fotokopi veya faks kabul edilmez.
2 – Tüzel kişiliklerde ortakların nüfus cüzdan fotokopisi (Gerçek kişilerde istenmez)
3 - En az 1 birim eşya taşımaya mahsus özmal taşıt sahibi olunması gerekmektedir.
4 - Halen yetki belgenizde kayıtlı ve ilave edilecek taşıt/taşıtlara ait, teknik muayene tarihi geçerli emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatın 4 yüzü bir sayfada fotokopisi
4 - Tüzel kişiliklerde yeni tarihli Ticaret ve Sanayi Odası faaliyet belgesi aslı fotokopi veya faks kabul edilmez. (şahıslarda istenmez)
6 –  Tüzel kişiliklerde Ticaret Sicil gazetesi aslı veya aslı gibidir onaylı örneği en son yapılan değişiklikler dahil fotokopi veya faks kabul edilmez. (Örnek :Adres,imza yetkisi,sermaye,hisse devri gibi) (şahıslarda istenmez)
7 - Tüzel kişiliklerde noter onaylı imza sirküsü aslı gibidir sureti veya Ticaret ve Sanayi Odasından aslı gibidir onaylı sureti, ıslak imzalı müdürlü olmalı , fotokopi veya faks kabul edilmez. ( gerçek kişilerde imza sirküsü istenmez)
8 -  K2 ve K2* Yetki Belgesi vize ücreti Belge bitiş tarihinden itibaren 270 gün içerisinde belge ücretinin % 5'i 271 gün  ile 540 gün arasında ise belge ücretinin %25'i alınır.
ÖNEMLİ NOTLAR:
1 - Temin edilecek evraklar son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
2 – Vekalet ile yapılacak işlemlerde “Vekalet son bir yıl içerisinde alınmış olmalı ve vekalette Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmekte olan K türü yetki belgelerinde işlem yapılabilir ibaresi bulunmalıdır” veya konu hakkında tarafımızdan bilgi alınız. Genel vekâletnameler geçersizdir.

K3 Belgesinin Vizesi

1 - Belge sahibi gerçek ve tüzel kişilik tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi. Yetkili tarafından imzalanmalı fotokopi veya faks kabul edilmez.
2 - T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi (Tüzel kişiliklerde ortakların hepsinin)
3 - Gerçek ve Tüzel kişilikler için yeni tarihli adli sicil belgesi aslı (Tüzel kişiliklerde bütün ortakların e- devletten alınabilir veya tarafımızdan çıkartılır)
4 - Ticaret Sicil gazetesi aslı veya aslı gibidir onaylı örneği en son yapılan değişiklikler dahil
(Örnek: Adres, imza yetkisi, sermaye,hisse devri gibi)
5 - Yeni tarihli Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odası veya Şoförler Odasından alınmış oda kayıt belgesi aslı, alınan belgede mutlaka sermaye miktarı ve faaliyet alanı yazmalı, fotokopi veya faks kabul edilmez. (Sermaye en az 5.000,00 TL olmalı)
6 - Tüzel kişiliklerde noter onaylı imza sirküsü aslı gibidir sureti veya Ticaret ve Sanayi Odasından aslı gibidir onaylı sureti, ıslak imzalı müdürlü olmalı, fotokopi veya faks kabul edilmez. ( gerçek kişilerde imza sirküsü istenmez)
7 – Vergi Levhası fotokopisi veya internetten alınmış kayıt örneği
 8 - Asgari kapasiteyi sağlayıcı eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtların (TIR, kamyon ve kamyonetin) 20 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. Katar ağırlığı esasına göre en az 45 ton (araçların kedi ağırlıkları da dahil) taşıt veya taşıtlarla asgari kapasite şartının sağlanması gerekmektedir.(Asgari kapasite harici ilavesi yapılacak taşıtlarda yaş kısıtlaması yoktur)
9 - Mevcut belgede kayıtlı taşıtlar ile ilave edilecek taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ve teknik muayene tarihi geçerli ve güncel ruhsatların 4 yüzü bir sayfada fotokopileri
10  - Yetki belgesine kayıtlı Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (Orta Düzey Yönetici Belgesi 4)
11 - Firma ortak ve temsil ilzam yetkilisi dışında mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde, bu kişilerin SGK'da yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ile yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği ve noter onaylı oturma izni gerekmektedir.
12 – K3 Yetki Belgesi vize ücreti Belge bitiş tarihinden itibaren 270 gün içerisinde belge ücretinin % 5'i 271 gün  ile 540 gün arasında ise belge ücretinin %25'i alınır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1 - Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz
2 - Temin edilecek evraklar son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
3 – Vekalet ile yapılacak işlemlerde “Vekalet son bir yıl içerisinde alınmış olmalı ve vekalette Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmekte olan K türü yetki belgelerinde işlem yapılabilir ibaresi bulunmalıdır” veya konu hakkında tarafımızdan bilgi alınız. Genel vekâletnameler geçersizdir.
Dökümanlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü