K3 Belgesi

K3 Belgesinin İlk Kez Alınması

TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK EV VE BÜRO EŞYA TAŞIMACILIĞI

 

1 - Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
2 - Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
3 - Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise tüm ortaklar ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı fotokopileri
4 - Firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri aslı, noter onaylı sureti yada oda tarafından aslı gibidir onaylı sureti fotokopi kabul edilmez
5 – Tüzel kişiliklerde kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi onaylı sureti fotokopi kabul edilmez.
6 - Gerçek kişi veya firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası, şoförler odası veya ticaret oda kayıt belgesi ve belgede en az 5.000 TL sermaye yazılı olmalı.
7 - Vergi Levhası fotokopisi
8 - Yetki belgesi talep edene ait araçların ruhsat fotokopileri her iki nüsha arkalı önlü
9 - Yetki belgesi almamış olan gerçek kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 45 ton, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin ise kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 45 ton araçların kendi ağırlıkları dahil taşıma kapasitelerinin olması gerekmektedir. Araçların 20 yaşından küçük ve kapalı kasa olması gerekmektedir.
10 - En az 5.000 TL sermaye (Esnaf Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınacak yazı veya kayıt sureti ile belgelenecek)
11 – Tüzel kişiliklerde en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olması veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir.
(Söz Konusu Şartın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi Gerekmektedir).

ÖNEMLİ NOTLAR:

1 - Ev ve büro eşyası taşımalarında, K3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2 - K3 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.
 

Dökümanlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü