K1* Belgesi

K1* Belgesinin İlk Kez Alınması

TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRİÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI
 
1 - Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
2 - Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
3 - Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise tüm ortaklar ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı fotokopileri
4 - Firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri aslı, noter onaylı sureti yada oda tarafından aslı gibidir onaylı sureti kabul olunur. Fotokopi kabul edilmez
5 – Tüzel kişiliklerde kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi onaylı sureti kabul olunur. Fotokopi kabul edilmez. Alınacak belgede faaliyet konusu “Kara yolu ile şehirlerarası yük taşımacılığı” olmalıdır.
6 - Gerçek kişi veya firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası, şoförler odası veya ticaret oda kayıt belgesi ve belgede en az 10.000 TL sermaye yazılı olmalı. Alınacak belgede faaliyet konusu “Kara yolu ile şehirlerarası yük taşımacılığı” olmalıdır.
(aslı olmalı fotokopi kabul edilmez belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)
7 - Vergi Levhası fotokopisi
8 - Yetki belgesi talep edene ait araçların ruhsat fotokopileri her iki nüsha arkalı önlü
9- Kendi yükü ile dahi olsa şehir dışına çıkamaz.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1 - Şehir içi eşya taşımalarında, K1* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş yüklü ağırlıkları 3 500 kg.ı geçmeyen (kamyonet) ve şehir dışına çıkmayan özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2 - K1* yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.
3 - K1* yetki belgesi alacak olan gerçek kişi veya firma taşımacılık faaliyeti bağlı bulunduğu il sınırları içerisinde yapabilir il dışına taşımacılık faaliyetinde bulunamazlar
 
Dökümanlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü