K2 ve K2* Belgesi

K2 ve K2* Belgesinin İlk Kez Alınması

ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ EŞYA TAŞIMACILIĞI


1 - Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
2 - Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
3 - Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise tüm ortaklar ile temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopileri
4 - Firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri aslı, noter onaylı sureti yada oda tarafından aslı gibidir onaylı sureti kabul olunur. Fotokopi kabul edilmez
5 – Tüzel kişilikler için kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi onaylı sureti kabul olunur. Fotokopi kabul edilmez
6 - Gerçek kişi veya firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası, şoförler odası veya ticaret oda kayıt belgesi ve belgede en az 10.000 TL sermaye yazılı olmalı.
7 - Vergi Levhası fotokopisi
8 - Yetki belgesi talep edene ait araçların ruhsat fotokopileri her iki nüsha arkalı önlü
9 - K2* için yüklü ağırlığı (Net ağırlık + İstihab haddi) 3.500 kg'ı geçmeyen özmal taşıt (kamyonet) olması gerekmektedir.
10 – K2 belgesi kamyon ve kamyonet taşıt türleri eklenebilir, K2* belgesi ise sadece kamyonet taşıt türü ile taşımacılık yapılabilir.
11 – Gerçek kişiler için K2 ve K2* yetki belgeleri için noterden veya bağlı bulunulan odadan imza sirküleri aslı, araç ruhsat fotokopileri yeterlidir.   


ÖNEMLİ NOTLAR:
 
1 - Esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımalarında, K2 ve K2* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2 - Taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları K2 ve K2* yetki belgeleri için ihtiyaridir. (zorunlu değildir)

Dökümanlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü