Devir İşlemleri

K Türü Yetki Belgesi (Devir) El Değiştirme Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Vefat/Ölüm Nedeni ile K Türü Yetki Belgesinin Devri


*** Vefat eden kişinin mirasçıları arasında yapılacak olan devir işlemidir ve belgeyi devir alacak olan kişiye diğer mirasçılar feragatname vermek zorundadır.

1 – Belgeyi devir alacak olan kişinin müracaat dilekçesi, (FR-OS-013-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şahıs)
2 – Vefat edenin ölüm belgesi fotokopisi,
3 – Onaylı Mirasçılık Belgesi fotokopisi,
4 - Noterden feragatname aslı (Feragatname içeriğinde, Yetki belge Numarası ile U-NET numarası yazılı olması gereklidir.)
5 - Vergi levhası fotokopisi, (K1, K1*, K1 (Ö) ve K3 belgeleri için)
6 - Araç ruhsat fotokopileri, (K1, K1*, K1 (Ö) ve K3 belgeleri için araçlar ticari olmalıdır, K3 belgesi için kapalı kasa olma şartı aranmaktadır)

Şahıstan Şahsa K Türü Yetki Belgesi Devri (1. Derece yakınlar arasında)

*** Şahıstan şahsa devir işlemleri anne, baba, çocuk, kardeş ve eş arasında olabilen devir işlemlerini kapsamaktadır. Kişilerin sağ olması gerekmektedir.

Devir Eden Kişinin Hazırlayacağı Evraklar

1 - Devir edecek olandan devir dilekçesi (FR-OS-031-00 K Yetki Belgesi Şahıstan Şahsa Devir Dilekçesi)
2 - Vukuatlı Nüfus Cüzdan Kayıt Sureti (Tek evrak üzerinde devir eden kişi ile devir alacak kişinin yakınlığı aynı belgede görüleceğinden dikkat edilmesi gereklidir)


Devir Alacak Kişinin Hazırlayacağı Evraklar

1 - Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi (FR-OS-013-00 K Yetki Belgesi Müracaat Dilekçesi Şahıs)
2 - Vergi levhası fotokopisi, (K1, K1*, K1 (Ö) ve K3 belgeleri için)
3 -  Araç ruhsat fotokopileri, (K1, K1*, K1 (Ö) ve K3 belgeleri için araçlar ticari olmalıdır, K3 belgesi için kapalı kasa olma şartı aranmaktadır)
 

Şahıstan Şirkete Devir İşlemi Hakkında

Şahıstan şirkete devir yapılabilmesi için devredecek kişi şirkete en az %25 ortak olması gereklidir. Konu hakkında yapılacak işlemler için telefon ile bilgi alınız.


ÖNEMLİ NOTLAR:

1-) Devir İşleminin gerçekleşebilmesi için devir alacak kişinin Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen yetki belgesi genel ve özel şartlarının sağlaması gerekmektedir.

2-) Vekâletli işlemlerde ilgili vekâlette T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı isminin geçmesi ve yapılacak işlemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Genel vekaletlerde bahse konu açıklama bulunmadığı taktir de vekalet geçersizdir. Geçerli vekâlet olmaması durumunda FR-OS-039-00 K Yetki Belgesi Yetkilendirme Dilekçesi’nin doldurulması gerekmektedir.

3-) Vefattan dolayı oluşacak devir işlemlerinde yetki belgesinin geçerlilik süresi içerisinde başvuru sağlanabilir.
Dökümanlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı