Devir İşlemleri

K1 Belgesinin Devri

TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRLERARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI


1 - Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
2 - Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
3 - Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise tüm ortaklar ve temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı fotokopileri
4 - Firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı, noter onaylı sureti yada oda tarafından aslı gibidir onaylı)
5 - Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ticaret ve sanayi odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)(Belge tüzel kişiliğe devredilecekse devredecek kişi en az %25 ortak olmalı)
6 - Yetki belgesi talep edene ait araçların ruhsat fotokopileri (vizeli sayfalar dahil) - Araçlar 20 yaşından küçük olacak
7 - Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (gerçek kişide istenmez)
8 - En az 10.000 TL sermaye (Esnaf Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınacak yazı veya kayıt sureti ile belgelenecek).
9 - Belge sahibinin vefat ettiğinde (En fazla 180 gün içinde) Feragatname (Noterden) ve veraset ilamı
10 - Devralacak gerçek kişi ise nüfus idaresinden ‘Vukuatlı Nüfus Örneği', tüzel kişilik ise Ticaret ve Sanayi Odasından ‘Ticaret Sicil Gazetesi örneği'
11 - Devredecek gerçek kişiye ait tüm eski belgeler ile düşülecek taşıtlara ilişkin satış sözleşmesi, trafikten çekme belgesi veya hurda belgesinin sureti.

ÖNEMLİ NOTLAR:


1 - Yurt içi eşya taşımalarında, K1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2 - K1 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.
3 - K1 Yetki Belgesini devralanlar 1 yıl içerisinde 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Aksi durumda Yetki Belgeleri iptal edilir. (Gerçek kişilerde 25 ton, tüzel kişilikler 75 ton istiap haddi şartını sağlamalıdırlar.)

 

K1* Belgesinin Devri

TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRİÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI


1 - Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
2 - Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
3 - Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise tüm ortaklar ve temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı fotokopileri
4 - Firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı, noter onaylı sureti yada oda tarafından aslı gibidir onaylı)
5 - Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)(Belge tüzel kişiliğe devredilecekse devredecek kişi en az %25 ortak olmalı)
6 - Yetki belgesi talep edene ait araçların ruhsat fotokopileri (vizeli sayfalar dahil)
7 - Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (gerçek kişilerde istenmez)
9 - Belge sahibinin vefat ettiğinde (En fazla 180 gün içinde) Feragatname (Noterden) ve veraset ilamı
10 - Devralacak gerçek kişi ise nüfus idaresinden ‘Vukuatlı Nüfus Örneği', tüzel kişilik ise Ticaret ve Sanayi Odasından ‘Ticaret Sicil Gazetesi örneği'
11 - Devredecek gerçek kişiye ait tüm eski belgeler ile düşülecek taşıtlara ilişkin satış sözleşmesi, trafikten çekme belgesi veya hurda belgesinin sureti.

ÖNEMLİ NOTLAR:


1 - Şehir içi eşya taşımalarında, K1* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş yüklü ağırlıkları 3.500 kg'ı geçmeyen (kamyonet) ve şehir dışına çıkmayan özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2 - K1* yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.

 

K2 ve K2* Belgesinin Devri

ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ EŞYA TAŞIMACILIĞI


1 - Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
2 - Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
3 - Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise tüm ortaklar ve temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopileri
4 - Firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı, noter onaylı sureti yada oda tarafından aslı gibidir onaylı)
5 - Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ziraat odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)(Belge tüzel kişiliğe devredilecekse devredecek kişi en az %25 ortak olmalı)
6 - Yetki belgesi talep edene ait araçların ruhsat fotokopileri (vizeli sayfalar dahil)
7 - Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (gerçek kişilerde aranmaz)
8 - Belge sahibinin vefat ettiğinde (En fazla 180 gün içinde) Feragatname (Noterden) ve veraset ilamı
9 - Devralacak gerçek kişi ise nüfus idaresinden ‘Vukuatlı Nüfus Örneği', tüzel kişilik ise Ticaret ve Sanayi Odasından ‘Ticaret Sicil Gazetesi örneği'
10 - Devredecek gerçek kişiye ait tüm eski belgeler ile düşülecek taşıtlara ilişkin satış sözleşmesi, trafikten çekme belgesi veya hurda belgesinin sureti.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:


1 - Esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımalarında, K2 ve K2* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş öz mal taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2 - Taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları K2 ve K2* yetki belgeleri için ihtiyaridir.( zorunlu değildir.)

 

K3 Belgesinin Devri

TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK EV VE BÜRO EŞYASI TAŞIMACILIĞI


1 - Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
2 - Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır)
3 - Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise tüm ortaklar ve temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı fotokopileri
4 - Firmayı temsil ve imzalama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı, noter onaylı sureti yada oda tarafından aslı gibidir onaylı)
5 - Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)(Belge tüzel kişiliğe devredilecekse devredecek kişi en az %25 ortak olmalı)
6 - Yetki belgesi talep edene ait araçların ruhsat fotokopileri (vizeli sayfalar dahil)
7 - Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (gerçek kişilerde aranmaz)
8 - En az 5.000 TL sermaye (Esnaf Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınacak yazı veya kayıt sureti ile belgelenecek)
9 - Feragatname (Belgeyi devredecek olan noterden verecek)
10 - Devralacak gerçek kişi ise nüfus idaresinden ‘Vukuatlı Nüfus Örneği', tüzel kişilik ise Ticaret ve Sanayi Odasından ‘Ticaret Sicil Gazetesi örneği'
11 - Devredecek gerçek kişiye ait tüm eski belgeler ile düşülecek taşıtlara ilişkin satış sözleşmesi, trafikten çekme belgesi veya hurda belgesinin sureti.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:


1 - Ev ve büro eşyası taşımalarında, K3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş kapalı saç kasalı özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
2 - K3 Yetki Belgesini devralanlar 1 yıl içerisinde 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Aksi durumda Yetki Belgeleri iptal edilir. (30 ton istiap haddi şartını sağlamalıdırlar.)

Dökümanlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük Ticaret Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanliğı
Kalkınma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Balo
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü