Kooperatifler

 Kooperatiflerde Kuruluş


1 - Ticaret Sicil Memurluğu'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız)
2 - Ticaret Odası'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza için tıklayınız)
3 - İlgili Bakanlıkça onaylanmış kooperatif anasözleşmesi ( noter tasdikli 3 adet )
4 - Anasözleşme özeti ( ortaklar tarafından imzalanmış 3 adet )
5 - Bakanlık izin yazısı ( aslı )
6 - Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname
7 - Kurucu ortakların noter tasdikli nüfus fotokopisi veya nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği ile ikametgah belgeleri (3 adet)

ÖNEMLİ NOTLAR

***Hazırlanan belgelerde ortakların T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.


KURULUŞ YÖNETİM KURULU
Kooperatiflerin kuruluş aşamasında anasözleşmesinde yönetim kurulu görev bölümü yapılamadığından dolayı kuruluş tescilinden sonra
1 - Ticaret Sicil Memurluğu'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız)
2 - Yönetim kurulunun görev bölümü ve sirküler kararı (noter onaylı - 2 adet )
3 - İmza beyannamesi (noter onaylı - aslı 2 adet)


KOOPERATİFLERDE ANA SÖZLEŞME ÖZETİNDE HAZIRLANACAK MADDELER:
A - TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNDE : 2-3-4-5-6-7-26-27-29-31-32-59-70-86
B - SULAMA KOOPERATİFLERİNDE : 2-3-4-5-6-7-23-24-25-27-60-71-87
C - SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİNDE : 2-3-4-5-6-7-14-15-41-52-67
D - PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİNDE : 2-3-4-15-16-17-28-39-55
E - TÜKETİM KOOPERATİFLERİNDE : 2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53-80-81-82-83
F - MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFLERİNDE : 2-3-4-5-6-7-8-9-10-43-73-81-82-83
G - ESNAF VE SANATKARLAR KOOPERATİFİ : 2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53
H - TEMİN TEVZİ KOOPERATİFİ : 2-3-4-5-5-6-7-8-9-22-28-29-30-42-43-46-52-53
I - KONUT YAPI KOOPERATİFİ : 2-3-4-5-6-7-8-9-22-28-29-30-42-43
J - KÜÇÜK SAN.SİT.YAPI KOOP : 2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53


ÖNEMLİ NOTLAR
***Sicil tasdiknamesi, yetki belgesi, iflas konkordato belgesi, 47. Madde belgesi, 55. Madde belgesi ve tasdikli suretler harca tabi olup kaşeli ve imzalı dilekçe ile memurluğumuza başvurularak temin edilebilir.


 Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Değişikliği


1 - Ticaret Sicil Memurluğu'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız)
2 - Ticaret Odası'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza için tıklayınız)
3 - Yönetim kurulu seçimine ilişkin görev bölümü ve sirküler kararı
4 - Ayrılan yönetim kurulu üyesine ait istifa kararı ( istifa eden 1 den fazla ise ayrı ayrı istifa kararı alınacak-noter onaylı 2 adet )
5 - Yeni üyeye imza yetkisi veriliyorsa;imza beyannamesi ( noter onaylı asıl )
6 - Yeni yetkiliye ait noter tasdikli nüfus fotokopisi veya nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği ile ikametgah belgesi (1'er adet)


Kooperatiflerde Ana Sözleşme Tadili

1 - Ticaret Sicil Memurluğu'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız)
2 - Ticaret Odası'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza için tıklayınız)
3 - Genel kurul evrakları
4 - Bakanlıkça onaylı tadil tasarısı ( 3 adet )


Kooperatiflerde Nevi Değişikliği

1 - Ticaret Sicil Memurluğu'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız)
2 - Ticaret Odası'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza için tıklayınız)
3 - Genel kurul evrakları
4 - İlgili Bakanlıkça onaylanmış anasözleşme ( dönüşülen koop. türüne ilişkin 2 adet noter tasdikli )
5 - Anasözleşme özeti ( ortaklar tarafından imzalanmış 3 adet )
6 - Bakanlık izin yazısı ( aslı )

 Kooperatiflerde Adres Değişikliği

1 - Ticaret Sicil Memurluğu'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız)
2 - Ticaret Odası'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza için tıklayınız)
3 - Adres Değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ( noter onaylı 2 adet )

 Kooperatiflerde Birleşme
 

1 - Ticaret Sicil Memurluğu'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız)
2 - Ticaret Odası'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza için tıklayınız)
3 - Genel kurul evrakları
4 - Birleşme Sözleşmesi ( noter onaylı - 2 adet )
5 - Birleşme Bilançosu ( 2 adet )
6 - Bakanlık izin yazısı ( aslı )


ÖNEMLİ NOTLAR
***Aynı nevideki Kooperatifler birleşebilir.


Kooperatiflerde Merkez Nakli


1 - Ticaret Sicil Memurluğu'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız)
2 - Ticaret Odası'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza için tıklayınız)
3 - Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasındaki tescil işlemlerine ilişkin belgelerin, kayıtlı oldukları Sicil Memurluğunca onaylı birer adet örneği
4 - Ticaret Sicil Tüzüğünün 47. maddesine göre sicil belgesi ( son 1 ay içinde alınmış )
5 - Kooperatif yetkililerine ait imza beyannamesi ( noter onaylı aslı )
6 - İlgili Bakanlıkça onaylı tadil tasarısı ( 3 adet )
7 - Merkez naklinin görüşüldüğü genel kurul evrakları
8 - Bakanlık izin yazısı ( aslı )
9 - Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname

 Kooperatiflerde Fesih

1 - Ticaret Sicil Memurluğu'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız)
2 - Ticaret Odası'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza için tıklayınız)
3 - Feshin görüşüldüğü Genel kurul evrakları

 Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantısı

1 - Ticaret Sicil Memurluğu'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız)
2 - Ticaret Odası'na hitaben dilekçe (bilgisayarınıza için tıklayınız)
3 - Genel kurul toplantı tutanağı ( noter onaylı )
4 - Hazirun cetveli ( aslı veya noter onaylı sureti )
5 - Hükümet temsilcili atama yazısı ( aslı )
6 - Yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporu
7 - Bilanço ve gelir-gider tablosu ile bunlara ilişkin damga pulu dekontu aslı
8 - Gündem


Toplantıda Yönetim Kurulu Seçimi Yapılmış İse;

1 - Görev bölümü sirküler kararı ( noter onaylı 2 adet )
2 - Kooperatif yetkililerine ait imza beyannamesi ( noter onaylı aslı )
3 - Yeni yönetim kurulu üyelerine ait noter tasdikli nüfus fotokopisi veya nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği ile ikametgah belgeleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı